Úřední deska
Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované údaje

Státní oblastní archiv v Praze zveřejňuje dálkovým způsobem povinně zveřejňované údaje.
Publikováno od 02.01.2024 do 31.12.2024

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze
Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

Opatření k provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Publikováno od 23.09.2020 do 31.12.2024

Veřejné zakázky
Stavební úpravy budovy SOkA Kolín

Státní oblastní archiv vypisuje podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Stavební úpravy budovy SOkA Kolín"
Publikováno od 06.03.2024 do 31.05.2024


Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha - Zrušeno

tátní oblastní archiv vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha"
Publikováno od 06.03.2024 do 30.04.2024

Volná služební místa
Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.
Výroční zprávy
Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2022

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2022.
Publikováno od 03.04.2023 do 31.12.2025


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019.
Publikováno od 03.03.2020 do 31.12.2024


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2020

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 31.01.2020 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018
Publikováno od 04.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024

Sazebníky


Další sdělení
Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.