Vydané publikace
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948). Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.

Státní oblastní archiv v Praze a Nakladatelství Academia, 2020
535 s.
ISBN: 978-80-88148-38-8
Prodej: Knihu lze koupit pouze v Nakladatelství Academia.

Anotace: Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediálně pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i morálních problémů. Přes vyhrocenou společenskou atmosféru a právní rámec definovaný na zásadách stanného práva se zaměstnancům soudu dařilo dostát profesním standardům a udržet procesní stránku retribuce v mezích přijatelné právní kultury i za cenu četných konfliktů s resortem ministerstva vnitra.

Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra: Erbovní listiny
Jan Županič - Michal Fiala - Pavel Koblasa

Agentura Pankrác, 2014
1047 s.
ISBN: 978-80-7469-030-3
Cena: 1 500 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

SALVE REGINA. Mariánská úcta ve středních Čechách.

Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze, 2014
365 s.
ISBN: ISBN 978-80-86772-80-6.
Cena: 113 Kč
Prodej: centrální badatelna v SOA v Praze

Obsah monografie SALVE REGINA
Lidice žijí. Lidice lives. 11. 5.-27.6. 2012: Výběrový katalog k výstavě

Státní oblastní archiv v Praze, 2012
43 s.
ISBN: 978-80-86772-61-5
Cena: zdarma
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii

Vlašim: Muzeum Podblanicka; V Praze: Státní oblastní archiv; Benešov: Státní okresní archiv Benešov, 2012
306 s.
ISBN: 978-80-86452-29-6
Cena: 199 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah monografie Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Latinsko-český slovník
PhDr. Věra Smolová

Státní oblastní archiv Příbram, 2011
139 s.
Cena: volně ke stažení

Archivní budovy a perspektivy jejich další výstavby
Bořivoj Indra

Státní oblastní archiv v Praze, 2008
83 s.
ISBN: ISBN 978-80-86772-35-6
Cena: zdarma
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah monografie Archivní budovy a perspektivy jejich další výstavby
Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů
Ivana Skálová – Jiří Vichta

Státní oblastní archiv v Praze, 2007
103 s.
ISBN: 978-80-86772-24-0
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah katalogu výstavy Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů
Český průmysl a obchod ve Francii, XIX.-XX. století. Industries et commerces tcheques en France, XIXe-Xxe siecles
Marie Tarantová

Státní oblastní archiv v Praze, 2005
117 s.
ISBN: 978-80-86772-15-2
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah katalogu výstavy Český průmysl a obchod ve Francii, XIX.-XX. století
Casanova v Čechách

Národní muzeum a Státní oblastní archiv v Praze, 1998
85 s.
ISBN: 80-86087-11-5
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Středočeský sborník historický 2/2022, ročník 48

Státní oblastní archiv v Praze, 2023
142 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 160 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2022, ročník 48
Středočeský sborník historický 1/2022, ročník 48

Státní oblastní archiv v Praze, 2023
152 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 155 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 1/2022, ročník 48
Středočeský sborník historický 2/2021, ročník 47

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
164 s.
ISSN: 9770585417005
Cena: 155 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2021, ročník 47
Středočeský sborník historický 1/2021, ročník 47

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
138 s.
ISSN: 9770585417005
Cena: 160 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 1/2021, ročník 47
Středočeský sborník historický 2/2020, ročník 46

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
149 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 148 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2020, ročník 46
Středočeský sborník historický 1/2020, ročník 46

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
158 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 136 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

SSH 46, 1/2020 (obsah)
Středočeský sborník historický , 45/2019, č. 1-2

Státní oblastní archiv v Praze, 2020
246 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 187 Kč
Prodej: centrální i okresní badatelny SOA v Praze

SSH 2019_obsah
Středočeský sborník historický 44/2018

Státní oblastní archiv v Praze, 2019
165 s.
ISSN: 978-80-88148-33-3
Cena: 125 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

SSH 44-2018_obsah
Středočeský sborník historický 42/2016

Státní oblastní archiv v Praze, 2017
352 s.
ISSN: 978-80-88148-14-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 42/2016
Středočeský sborník historický 43/2017

Státní oblastní archiv v Praze, 2017
266 s.
ISSN: 978-80-88148-22-7
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 43/2017
Středočeský sborník historický 41/2015

Státní oblastní archiv v Praze, 2016
414 s.
ISSN: 978-80-88148-01-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 41/2015
Středočeský sborník historický 40/2014

Státní oblastní archiv v Praze, 2015
358 s.
ISSN: 978-80-86772-91-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 40/2014
Středočeský sborník historický 39/2013

Státní oblastní archiv v Praze, 2014
323 s.
ISSN: 978-80-86772-82-0
Cena: 75 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 39/2013
Středočeský sborník historický 38/2012

Státní oblastní archiv v Praze, 2013
247 s.
ISSN: 978-80-86772-71-4
Cena: 60 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 38/2012
Středočeský sborník historický 37/2011

Státní oblastní archiv v Praze, 2012
283 s
ISSN: 978-80-86772-56-1
Cena: 60 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 37/2011
Středočeský sborník historický 36/2010

Státní oblastní archiv v Praze, 2011
372 s.
ISSN: 978-80-86772-50-9
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 36/2010
Středočeský sborník historický 35/2009

Státní oblastní archiv v Praze, 2009
444 s.
ISSN: 978-80-86772-41-7
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 35/2019
Středočeský sborník historický 34/2008

Státní oblastní archiv v Praze, 2008
342 s.
ISSN: 978-80-86772-36-3
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 34/2008
Středočeský sborník historický 30-33/2004-2007

Státní oblastní archiv v Praze, 2007
367 s.
ISSN: 978-80-867722-26-4
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 30-33/2004-2007
Středočeský sborník historický 28-29/2002-2003

Státní oblastní archiv v Praze, 2005
276 s.
ISSN: 978-80-86772-13-6
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 28-29/2002-2003
Středočeský sborník historický 26-27/2000-2001

Státní oblastní archiv v Praze, 2003
269 s.
ISSN: 80-86772-04-7
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 26-2007/2000-2001
Středočeský sborník historický 25/1999

Státní oblastní archiv v Praze, 2001
262 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 25/1999
Středočeský sborník historický 20/1994

Státní oblastní archiv v Praha, 1995
192 s.
ISSN: 80-85821-14-1
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 20/1994
Středočeský sborník historický 19/1993

Státní oblastní archiv v Praze , 1994
134 s.
ISSN: 80-85821-14-1
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 19/1993
Středočeský sborník historický 18/1992

Státní oblastní archiv v Praze a státní okresní archivy středních Čech, 1992
107 s.
ISSN: 2477-93
Cena: není dostupné

Obsah středočeského sborníku historického 18/1992
Středočeský sborník historický 15/1980

Státní oblastní archiv v Praze a okresní archivy Středočeského kraje, 1980
376 s.
ISSN: 59-088-80
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 15/1980
Středočeský sborník historický 14/1979

Státní oblastní archiv v Praze a archivy Středočeského kraje, 1979
333 s.
ISSN: 59-087-79
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 14/1979
Středočeský sborník historický 12/1977

Státní oblastní archiv v Praze a okresní archivy Středočeského kraje, 1977
317 s.
ISSN: 59-067-77
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 12/1977
Středočeský sborník historický 7/1972

Státní oblastní archiv v Praze , 1972
243 s.
ISSN: 59-205-72
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 7/1972
Středočeský sborník historický 5/1970

Státní archiv v Praze, 1970
175 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 5/1970
Středočeský sborník historický 4/1969

Státní archiv v Praze, 1969
328 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 4/1969
Středočeský sborník historický 2/1958

Státní archiv v Praze, 1958
265 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 2/1958
Středočeský sborník historický 15/1980

1980

BRDY. Krajina, historie, lidé
Jiří Topinka (ed.)

Státní oblastní archiv v Praze, 2018
392 stran
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

Obsah sborníku BRDY
Minulostí Berounska , 21

Státní oblastní archiv v Praze, 2018
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 21
Minulostí Berounska , 20

Státní oblastní archiv Beroun a Hořovice, 2017
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 20
Minulostí Berounska , 19

Státní oblastní archiv v Praze, 2016
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 19
Minulostí Berounska , 18

Státní oblastní archiv V Praze, 2015
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 18
Minulostí Berounska , 17

Státní oblastní archiv v Praze, 2014
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 17
Minulostí Berounska , 16

Státní oblastní archiv v Praze, 2013
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 16
Minulostí Berounska , 15

Státní oblastní archiv v Praze, 2012
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 15
Minulostí Berounska , 14

Státní oblastní archiv v Praze, 2011
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 14
Minulostí Berounska , 13

2010 Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 13
Minulostí Berounska , 12

Státní oblastní archiv v Praze, 2009
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 12
Minulostí Berounska , 11

Státní oblastní archiv v Praze, 2008
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 11
Minulostí Berounska , 10

Státní oblastní archiv v Praze, 2007
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 10
Minulostí Berounska , 9

Státní oblastní archiv v Praze, 2006
Cena: 100 Kč
Prodej: knihkupectví Beroun a Hořovice

Obsah sborníku Minulostí Berounska 9
Minulostí Berounska , 8

Státní oblastní archiv v Praze, 2005
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 8
Minulostí Berounska , 7

Státní oblastní archiv v Praze, 2004
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 7
Minulostí Berounska , 6

Státní oblastní archiv v Praze, 2003
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 6
Minulostí Berounska , 5

Okresní úřad Beroun, 2002
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 5
Minulostí Berounska , 4

Okresní úřad Beroun, 2001
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 4
Minulostí Berounska , 3

Okresní úřad Beroun, 2000
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 3
Minulostí Berounska , 2

Okresní úřad Beroun, 1999
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 2
Minulostí Berounska , 1

Okresní úřad Beroun, 1998
Prodej: rozebráno

Obsah sborníku Minulostí Berounska 1
Českoslovenští legionáři okres Kladno
Václav Krůta a kolektiv

Okresní úřad Kladno, Státní okresní archiv Kladno, 2002
189 stran
Cena: 0 Kč (rozebráno)
Prodej: Státní okresní archiv Kladno

Legionáři okresu Kladno
Slánský obzor 2018 , 26/2018

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2018
180 stran
ISBN: 978-80-88148-34-0
ISSN: 1214-3847
Cena: 80 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 26
Slánský obzor 2017 , 25/2017

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2017
184 stran
ISBN: 978-80-88148-24-1
ISSN: 1214-3847
Cena: 60 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 25
Slánský obzor 2016 , 24/2016

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2016
160 stran
ISBN: 978-80-88148-11-1
ISSN: 1214-3847
Cena: 60 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 24
Slánský obzor 2015 , 23/2015

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2015
175 stran
ISBN: 978-80-88148-04-3
ISSN: 1214-3847
Cena: 40 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 23
Slánský obzor 2014 , 22/2014

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2014
183 stran
ISBN: 978-80-86772-88-2
ISSN: 1214-3847
Cena: 20 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 22
Slánský obzor 2013 , 21/2013

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2013
149 stran
ISBN: 978-80-86772-78-3
ISSN: 1214-3847
Cena: 20 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 21
Slánský obzor 2012 , 20/2012

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2012
183 stran
ISBN: 978-80-86772-68-4
ISSN: 1214-3847
Cena: 20 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 20
Slánský obzor 2011 , 19/2011

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2011
171 stran
ISBN: 978-80-86772-59-2
ISSN: 1214-3847
Cena: 20 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 19
Slánský obzor 2010 , 18/2010

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2010
168 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 20 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 18
Slánský obzor 2009 , 17/2009

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2009
187 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 17
Slánský obzor 2008 , 16/2008

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2008
192 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 16
Slánský obzor 2007 , 15/2007

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2007
160 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 15
Slánský obzor 2006 , 14/2006

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2006
183 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 14
Slánský obzor 2005 , 13/2005

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2005
171 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 13
Slánský obzor 2004 , 12/2004

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2004
175 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 12
Slánský obzor 2003 , 11/2003

Společnost Patria, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno, 2003
166 stran
ISSN: 1214-3847
Cena: 0 Kč
Prodej: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Státní okresní archiv Kladno

Slánský obzor 11
Chotkové a Kutnohorsko. Antiqua Cuthna 5-11, 2009-2015

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press , 2015
152 stran + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-92-9
ISSN: 1803-1374

Anotace: Poslední svazek ediční řady Antiqua Cuthna nese titul Chotkové a Kutnohorsko a věnuje se působení tohoto šlechtického rodu nejen na Kutnohorsku s důrazem na období 19. století. Vedle tématiky Chotkovských sídel je zaměřena pozornost také na jejich novodvorskou hrobku, hospodářské objekty nebo úpravy krajiny. Svazek otevírá příspěvek o hodnocení rodu v dosavadní historiografii, z osobností je vyzdvižena role Jana Rudolfa Chotka jako prezidenta Královské české společnosti nauk nebo naopak působení Rudolfa Karla Chotka v počátcích okresní samosprávy na Kutnohorsku po polovině 19. století. Z písemných pramenů jsou představeny historické inventáře hudebnin z kačinské knihovny nebo deníky Arnošta Chotka z veltruské větve rodu.

AC 05 obsah
Po stopách svatého Vojtěcha. Antiqua Cuthna 3, 2007

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, 2014
256 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-76-9
ISSN: 1803-1374

Anotace: Třetí svazek řady Antiqua Cuthna nese název Po stopách svatého Vojtěcha. Odborné příspěvky od předních archeologů, historiků a numismatiků se věnují okolnostem Vojtěchovy aktivity v přemyslovských Čechách i v evropském kontextu. Pozornost je věnována archeologickým lokalitám, s nimiž je spojováno Vojtěchovo působení, ale např. i výzkumu jeho hrobky v pražské svatovítské katedrále. Z regionálních témat je reflektován kostel sv. Jana Křtitele v Malíně u Kutné Hory, jehož založení bývá kladeno již do závěru 10. století, tedy do let Vojtěchova života.

AC 03 obsah
Omnibus fiebat omnia: Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Antiqua Cuthna 4, 2008

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press, 2010
304 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-8086772-51-6
ISSN: 1803-1374

Anotace: Čtvrté číslo řady Antiqua Cuthna navazuje na odborný a kulturní projekt "Bridelius a Kutná Hora", který se konal v Kutné Hoře v listopadu roku 2008 a byl zaměřen na přípravu edičního zpřístupnění Brideliova tištěného kancionálu Jesličky (1658). Příspěvky v tomto svazku nahlížejí na ústřední téma Brideliových Jesliček v širokém kontextu historie a literární historie, ale i hudebních dějin, etnomuzikologie, ediční kritiky a lingvistiky.

AC 04 obsah
Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch latin Press, 2007
192 + 4 strany barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-30-1
ISSN: 1803-1374

Anotace: Druhý svazek řady Antiqua Cuthna obsahuje studie, jejichž cílem je nově interpretovat úlohu Slavníkovců a jejich vyvraždění na Libici roku 995. Nad těmito otázkami se zamýšlejí čeští historici, archeologové, numismatici, ale i geologové. Svazek se věnuje vedle obecných problémů také výzkumu na konkrétních lokalitách spjatých se slavníkovskými dějinami (Libice, Malín u Kutné Hory, Čáslav, Hánín u Kolína). Znovu diskutovány jsou též otázky kolem dříve předpokládané těžby stříbra na Kutnohorsku ve slavníkovském období. Články doplňují německá resumé, černobílé fotografie a barevná obrazová příloha.

AC 02 obsah
Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna 1, 2005

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press, 2005
248 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 80-86772-16-0
ISSN: 1803-1374

Anotace: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora vydal ve spolupráci s nakladatelstvím Koniasch Latin Press první číslo ediční řady Antiqua Cuthna k dějinám, umění, archeologii a památkám na Kutnohorsku. Svazek je zaměřen monotematicky a věnuje se příspěvkům z konference Kutná Hora v době baroka. Doplňují jej aktuální recenze a zprávy k odbornému dění v regionu, německá resumé článků stejně jako bohatá černobílá i barevná obrazová příloha.

AC 02 obsah
"Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!" Proutěná kultura v kontextu času a prostoru
Nikola Michňová - Tomáš Bárta Pražák (edd.)

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník , 2019
322 stran
ISBN: 978-80-88148-39-5
Cena: 205 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Mělník

Obsah publikace Proutěná kultura
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 13

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, p. o., 2023
342
ISBN: 978-80-88148-53-1
Cena: 200 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, Mělník 276 01 Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54/20, Mělník 276 01

Obsah sborníku Confluens 13
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 12

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2021
325 stran
ISBN: 978-80-88-148-7
ISSN: 1801-7266
Cena: 180,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Mělník, Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 12
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 11

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2019
220 stran
ISBN: 978-80-88148-35-7
ISSN: 1801-7266
Cena: 200 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Mělník, Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 11
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 10

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2017
255 stran
ISBN: 978-80-88148-12-8
ISSN: 1801-7266
Cena: 210,- Kč
Prodej: Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 10
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 9

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2015
299 stran
ISBN: 978-80-86772-85-1
ISSN: 1801-7266
Cena: 235,- Kč
Prodej: Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 9
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 8

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2013
242 stran
ISBN: 978-80-86772-70-7
ISSN: 1801-7266
Cena: 165,- Kč
Prodej: Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 8
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 7

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2010
224 stran
ISBN: 978-80-86772-43-1
ISSN: 1801-7266
Cena: 160,- Kč
Prodej: Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 7
CONFLUENS - vlastivědný sborník Mělnicka , 6

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník a Regionální muzeum Mělník, 2007, 2007
212 stran
ISBN: 978-80-903453-8-6
Cena: 255 ,- Kč
Prodej: Regionální muzeum Mělník

Obsah sborníku Confluens 6
Boleslavica 19-20, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník XII-XIII 2019-2020

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2019, 2020
368 stran
ISBN: ISBN 978-80-88148-45-6
Cena: 150,- Kč

Boleslavica 19-20 - obsah
Boleslavica 18, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník XI, 2019

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2019, 2019
272 stran
ISBN: 978-80-88148-40-1
Cena: 160,- Kč

Boleslavica 18 - obsah
Boleslavica 17, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník X, 2017

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2017
260 stran
ISBN: 978-80-88148-20-3
Cena: 100,- Kč

Boleslavica 17 obsah
Boleslavica 16, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník IX, 2016

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav , 2016
320 stran
ISBN: 978-80-88148-08-1
Cena: 100,- Kč

Boleslavica 16 obsah
Boleslavica 15, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník VIII, 2015

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2015
320 stran
ISBN: 978-80-86772-96-7
Cena: 100,- Kč

Boleslavica 15 obsah
Boleslavica 14, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník VII, 2014

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2014
300 stran
ISBN: 978-80-87945-01-8
Cena: 100,- Kč

Boleslavica 14 obsah
Boleslavica 13, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník VI, 2013

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2013
312 stran
ISBN: 978-80-87945-00-1

Boleslavica 13 obsah
Boleslavica 12, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska , Ročník V, 2012

Muzeum Mladoboleslavska, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2012
344 stran
ISBN: 978-80-86772-65-3
Cena: 100,- Kč

Boleslavica 12 obsah
Josef Merkl: Dějiny královského města Nymburka
Marek Ďurčanský - Tomáš Rataj - Igor Votoupal (eds.)

Město Nymburk a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 2012
280 stran
ISBN: 978-80-87271-59-9
Prodej: Tato publikace je vyprodána.

Poděbrady v proměnách staletí, 2. díl (1850 - 1948)
Eva Šmilauerová

Pro město Poděbrady a Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem vydalo Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 2005
272 stran
ISBN: 80-86197-62-X
Cena: 326,- Kč

Poděbrady v proměnách staletí, 1. díl (do roku 1850)
Eva Šmilauerová

Pro město Poděbrady a Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem vydalo Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 2001
248 stran
ISBN: 80-86197-30-1
Prodej: Tato publikace je vyprodána.

Vlastivědný zpravodaj Polabí , 47, 2016

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2017
102 stran
ISBN: 978-80-88148-16-6; 978-80-905259-9-3
ISSN: 0231-5769
Cena: 70,- Kč

vzp-47-obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 46, 2015

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2016
158 stran
ISBN: 978-80-88148-06-7; 978-80-905259-67-9
ISSN: 0231-5769
Cena: 60,- Kč

VZP_46_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 45, 2014

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2016
117 stran
ISBN: 978-80-88148-03-6; 978-80-905259-6-2
ISSN: 0231-5769
Cena: 60,- Kč

VZP_45_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 44, 2013

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2015
198 stran
ISBN: 978-80-86772-93-6; 978-80-905259-5-5
ISSN: 0
Cena: 90,- Kč

VZP_44_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 43, 2012

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2013
206 stran
ISBN: 978-80-86772-69-1; 978-80-905259-2-4
ISSN: 0231-5769
Cena: 70,- Kč

VZP_43_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 42, 2011

Polabské muzeum, příspěvková organizacem, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2012
194 stran
ISBN: 978-80-86772-63-9; 978-80-905259-1-7
ISSN: 0231-5769
Cena: 90,- Kč

VZP_42_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 41, 2010

Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2010
183 stran
ISBN: 978-80-86772-53-0
ISSN: 0231-5769
Cena: 80,- Kč

vzp_41_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 40, 2009

Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2009
295 stran
ISBN: 978-80-86772-47-9
ISSN: 0231-5769
Cena: 80,- Kč

VZP_40_obsah
Vlastivědný zpravodaj Polabí , 39, 2007-2008

Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech; ČR-Státní oblastní archiv v Praze-Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, 2007-2008
283 stran
ISBN: 978-80-86772-39-4
ISSN: 0231-5769
Cena: 80,- Kč

VZP_39_obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 10/1, 2022

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2022
123 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 104 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 9/2, 2021

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2021
109 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 102 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy 9/2 obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 6/2016

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2017
200 stran, 24 stran obrazová příloha
ISBN: 978-80-88148-10-4
ISSN: 1805-3874
Cena: 100,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 6. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 5/2015

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2016
208 stran, 16 stran obrazová příloha
ISBN: 978-80-86772-99-8
ISSN: 1805-3874
Cena: 109,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 5. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 4/2014

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2015
256 stran, 16 stran obrazová příloha
ISBN: 978-80-86772-86-8
ISSN: 1805-3874
Cena: 149,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 4. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 3/2013

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2014
208 stran, 24 stran obrazová příloha
ISBN: 978-80-86772-77-6
ISSN: 1805-3874
Cena: 149,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 3. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 2/2012

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2013
160 stran, 16 stran obrazová příloha
ISBN: 978-80-86772-66-0
ISSN: 1805-3874
Cena: 150,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 1/2011

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2012
224 stran, 16 stran obrazové přílohy
ISBN: 978-80-86772-58-5
ISSN: 1805-3874
Cena: 199,- Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 1. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 9/1, 2021

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2021
119 stran, 12 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 91 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy 9/1, 2021_obsah
Z historie školy v Horních Černošicích
Jaroslav Šulc, Pavel Buchtele, Renata Horešovská

Město Černošice ve spolupráci se Státním okresním archivem Praha-západ, 2012
31 stran
Cena: Zdarma
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Průvodce po okresních archivech středočeského kraje. Okres Praha-západ
Eva Šmilauerová, Josef Lebl

Okresní archiv Praha-západ, 1964
156 stran
Cena: Zdarma
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 10/2, 2022

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2022
157 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 120 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 8/2

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2020, 2020
148 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 126 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy 8/2, 2020_obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 8/1

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2020, 2020
144 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: ISSN: 1805-3874
Cena: Cena: 126 Kč
Prodej: Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 7/2

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2019
112 stran, 8 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 77 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 7/2. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 7/1

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2019
101 stran, 8 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 77 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích.

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 7/1. Obsah
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 11/1, 2023

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2023
113 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 120 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Podbrdsko XXIX/2022 , XXIX/2022

Státní oblastní archiv v Praze Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace, 2022
268
ISBN: 978-80-88148-50-0
ISSN: 1211-5169
Cena: Kč 116,-
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

podbrdsko obsahy sborníků
Podbrdsko XXVIII/2021 , XXVIII/2021

Státní oblastní archiv v Praze Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace, 2021
224
ISBN: 978-80-88148-49-4
ISSN: 1211-5169
Cena: Kč 109,-
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

podbrdsko obsahy sborníků
Podbrdsko XXVII/2020 , XXVII/2020

Státní oblastní archiv v Praze Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace, 2020
360
ISBN: 978-80-88148-46-3
ISSN: 1211-5169
Cena: Kč 113,-
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

podbrdsko obsahy sborníků
Podbrdsko XXVI/2019 , XXVI/2019

Státní oblastní archiv v Praze Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace, 2019
304
ISBN: 978-80-88148-32-6
ISSN: 1211-5169
Cena: Kč 87,-
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

podbrdsko obsahy sborníků
Otázky z historie IV - Křivoklátsko mezi dvěma světy - od šlechtictví ke státu

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
174 stran
ISBN: 978-80-88148-42-5
Cena: 80 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. M. Rakovník

Otázky z historie 4/2020 - obsah
Otázky z historie III - Subkultura trampingu ve světle vědeckého výzkumu

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
115 stran
Cena: 140 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Otázky z historie II - Zikmund Winter - Mezi Prahou a Rakovníkem

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
115 stran
Cena: 100 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Anotace: SOA v Praze - Státní okresní archiv Rakovník vydal v pořadí druhé číslo sborníku z cyklu Otázky z historie, tentokrát věnovanému osobnosti spisovatele a historika Zikmunda Wintra.

Otázky z historie I - Hus, osobnost napříč staletími

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2016
115 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Vedle Rakovnického historického sborníku připravil zdejší okresní archiv v roce 2016 druhé periodikum s názvem Otázky z historie. Tato řada prezentuje výsledky z konferencí a na rozdíl od regionálního Rakovnického historického sborníku se týká obecných témat z české historie. První číslo bylo věnováno 600. výročí upálení mistra Jana Husa a seznamuje čtenáře s příspěvky zabývajícími se Husova prvního i druhého života. Odbornost všech textů garantuje vědecká komise pod vedením nestora českého archivnictví prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. a recenzentů z řad předních medievalistů – PhDr. Evy Doležalové, PhD. a prof. PhDr. Hany Pátkové, PhD.

Pět životů Jana Husa na Krakovci
Jan Krško

Vydal: Rabasova galerie Rakovník spolu se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2015
105 stran
Cena: 50 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Pavlíkov v proměnách času
Jan Krško

Vydal: Úřad městyse Pavlíkov ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2014
311 stran
Prodej: Úřad městyse Pavlíkov

Mají od starodávna na pečeti hlavu člověčskú - vybrané kapitoly z dějin města Nového Strašecí
Jan Černý

Vydal: Město Nové Strašecí ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník , 2013
352 stran
Prodej: Městský úřad Nové Strašecí

Anotace: Publikace představuje soubor textů, které se zabývají jednotlivými tématy z minulosti města Nového Strašecí od středověku až do poloviny 20. století. Snaží se uchopit některé dosud nezpracované otázky a sledovat vývojové tendence malého města, nacházejícího se na pomezí rakovnického, slánského a kladenského regionu. Kapitoly postupně vznikaly v letech 2007–2013 jako články v regionálním tisku. Pro soubornou práci byly rozšířeny, nově uspořádány a doplněny o pomocný odborný aparát.

Stručný přehled dějin rakovnické veřejné knihovny
Jan Černý

Vydal: Městská knihovna Rakovník ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2011
51 stran
Prodej: neprodejné

Anotace: Publikace vyšla ke 170. výročí založení rakovnické městské knihovny a je součástí několika kulturních akcí pořádaných u příležitosti tohoto jubilea. Z pohledu historie se jedná hlavně o výstavu k vývoji knihovny, uspořádanou rakovnickým okresním archivem, a o přednášku věnovanou její minulosti. Knížka je vybavena množstvím obrazového materiálu a populární formou dokumentuje dějiny rakovnické knihovny od jejího založení v roce 1841 po současnost. Snaží se zamýšlet nad kulturními souvislostmi a podat výklad ze širšího kontextu.

Rakovnické paměti 19. století. Zápisky Františka Hovorky. Kronika Ferdinanda Malce
Jan Černý (ed.)

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2010
439 stran
Prodej: Městská knihovna Rakovník

Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu
Jan Černý (ed.)

Vydal: Město Nové Strašecí ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník, 2008
439 stran
Prodej: Městský úřad Nové Strašecí

Meziválečný tramping na Rakovnicku
Jan Krško

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2008
286 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Práce se snaží z různých aspektů přiblížit prvorepublikový tramping na Rakovnicku. S ohledem na skutečnost, že trampingu nebyla ze strany odborné veřejnosti věnována odpovídající pozornost, nabízí úvodní část knihy určitou metodiku pro studium této problematiky. V této souvislosti rozebírá některá úskalí při získávání písemných i ústních pramenů. V dalších kapitolách se autor dotýká otázky vztahu trampů se skauty, s vesničany a úředníky křivoklátského panství. Podstatnou část knihy však tvoří popis jednotlivých osad. Čtenář se zde seznámí s veselými i tragickými příběhy za života trampů a pozná odlišnosti jednotlivých tábořišť. Závěr knihy patří působení trampů v samotném Rakovníku. Pisatel zde poukazuje na činnost různých hudebních skupin a vymezuje jejich vliv na celkový kulturní vývoj města. Veškeré poznatky pak vycházejí z písemných pramenů široké provenience a nesčetných ústních svědectví mnohdy již nežijících osob.

Rakovnické pomníky v lesku a bídě
Luboš Smitka

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2008
194 stran
Cena: zdarma
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Anotace: Publikace "Rakovnické pomníky v lesku a bídě" mapuje pro katastrální území města Rakovníka historii specifických novodobých památek připomínajících významné osobnosti, události nebo místa, jež většinou s tímto regionem cosi spojovalo. Zahrnuje snahy o vybudování, ale i ničení, nejen velkých figurálních pomníků Karla Havlíčka Borovského, T. G. Masaryka nebo Klementa Gottwalda, nýbrž přináší i informace o méně nákladných projektech, jakými byly například pamětní desky violisty Jířího Herolda nebo Zikmunda Wintra. Zvláštní pozornost je v knížce věnována také pomníkům a pamětním deskám obětí obou světových válek.

Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen
Václav Vodvářka

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2006
198 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Autor navazuje touto publikací na svou diplomovou práci, pro niž sebral místní a pomístní jména v okolních obcích, včetně města Nového Strašecí. Nyní učinil výběr známějších názvů z oblasti Lán a hledal jejich původ, zamýšlel se nad jejich jazykovým vývojem, nářečním zařazením, sbíral pověsti a různé příběhy, které se k nim vztahují a osvětlují jejich vznik. Citlivě tuto paměť znovu aplikoval a zasadil do historického kontextu. Zaznamenal to, co je dnes v Lánech o těchto jménech známé, co se o nich povídá a jak fungují v povědomí místních obyvatel. Vytvořil tak přínosnou etnografickou a vlastivědnou práci, podávající přístupně, originálně a odlehčeným stylem obraz Lán a jejich minulosti.

Antonín Dvořák v Rakovníku
Václav Kapoun

Vydal: Rabasova galerie Rakovník ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Rakovník , 2004
48 stran
Prodej: rozebráno

Přehledné dějiny muzea v Novém Strašecí
Jan Černý

Vydal: Muzeum T. G. M. Rakovník a Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2004
131 stran
Prodej: Muzeum T. G. M. Rakovník

Anotace: Publikace podává vývoj novostrašeckého vlastivědného muzea od jeho počátků v r. 1894 až do současnosti. Začalo pracovat v období příprav na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895) jako muzejní spolek, který rozvíjel veškerou činnost a tvořil s muzeem společnou instituci. V roce 1951 končí činnost spolku a muzeum pracuje pod ONV v Novém Strašecí. V letech 1960-1984 se profiluje jako městská instituce pod místním MěNV a poté spadá pod rakovnické okresní muzeum a galerii. V muzeu v Novém Strašecí pracovala řada regionálních vlastivědných pracovníků, budovala se tu bohatá knihovna a archiv. Samostatná publikační činnost se rozvíjela až v 70. a 80. letech 20. st. Závěrečný stručný popis sbírek charakterizuje předměty především zemědělského charakteru a užitkové předměty maloměstských domácností. Autorsky se na publikaci podílely pracovnice Muzea TGM v Rakovníku Lenka Šmídová a Kateřina Pochmanová.

Jan Renner (1869-1959) - život a dílo rakovnického archiváře, muzejníka a učitele
Jan Černý

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1999
163 stran
Prodej: rozebráno

Husovy oslavy Církve československé na Krakovci z historického hlediska
Jan Krško

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1999
52 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Autor zde zpracoval vývoj Církve československé na jihozápadě Rakovnicka v období první republiky. Část publikace je věnována oslavám Jana Husa na Krakovci.

Listiny a listy městečka Jesenice
Renata Mayerová

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1998
27 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Práce obsahuje paleografické přepisy listin a listů městečka Jesenice z let 1409 - 1831. Soubor písemností tvoří texty psané latinsky, česky a německy.

Veduty měst na řemeslnických dokladech a tovaryšských listech
Renata Mayerová

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1998
43 stran
Prodej: rozebráno

Anotace: Publikace zpřístupňuje veškeré veduty zachycené na tovaryšských listech z fondů SOkA Rakovník. Soupis zahrnuje celkem dvacet vedut s osmi dalšími variantami z let 1783 - 1882.

Svědectví věků

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 1997
28 stran
Prodej: neprodejné

Anotace: Publikace byla vydána jako průvodce pro stejnojmennou výstavu. Katalog zachycuje významná privilegia města Rakovníka od majestátu krále Jana Lucemburského z roku 1319 až po privilegium císaře Františka II. z roku 1794.

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí , 11/2, 2023

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno; Oblastní muzeum Praha-východ; Regionální muzeum v Jílovém u Prahy; Městské muzeum v Čelákovicích, 2023
133 stran, 16 stran barevná příloha
ISSN: 1805-3874
Cena: 104 Kč
Prodej: Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích; Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem; Státní okresní archiv Kladno

Rakovnický historický sborník , 18-1/2021

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2023
129 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 18-1/2023 - obsah
Rakovnický historický sborník , 17-2/2020

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2021
115 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 17-2/2021 - obsah
Rakovnický historický sborník , 17-1/2020

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2021
119 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 17-1/2021 - obsah
Rakovnický historický sborník , 16-2/2019

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
95 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 16-2/2020 - obsah
Rakovnický historický sborník , 16-1/2019

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2020
95 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 16-1/2020 - obsah
Rakovnický historický sborník , 14-15/2017-2018

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2019
199 stran
ISSN: 1213-5879
Cena: 70 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník 14-15/2017-2018 - obsah
Rakovnický historický sborník , 12-13/2015-2016

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2018
281 stran
Cena: 80 Kč
Prodej: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

Rakovnický historický sborník , 11/2014

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2014
135 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 10/2013

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2013
291 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 9/2012

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2012
273 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 8/2011

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2011
266 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 7/2006

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2006
254 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 6/2005

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2005
182 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 5/2004

Vydal: Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník, 2004
228 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 4/2003

Státní okresní archiv Rakovník, 2003
216 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 3/2002

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2002
158 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník , 2/2001

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2001
144 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník 2/2001 - celý sborník
Rakovnický historický sborník , 1/2000

Vydal: Státní okresní archiv Rakovník, 2000
82 stran
Prodej: rozebráno

Rakovnický historický sborník 1/2000 - celý sborník