Podbrdsko – Fontes
Zaměření titulu

Posláním řady Fontes sborníku Podbrdsko je vydávání odborných monografií z historie daného regionu. Ten je vymezen nejen územím bývalého okresu Příbram, ale i oblastmi Brd a jejich podhůří v bývalých okresech Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Praha-západ a také oblastí Sedlecka-Prčicka.

První číslo sborníku vyšlo v roce 2000.

Vydavatelem sborníku je Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresni archiv Příbram, Archivní 4, 149 00 Praha 4 (IČ 70979391), Hornické muzeum Příbram, nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram - Březové Hory (IČ 00360121) a Městské muzeum Sedlčany (IČ 70973431). Redakce sídlí na adrese Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram.

Vydavatelé

Státní okresní archiv Příbram, Hornícké muzeum Příbram, Městské muzeum Sedlčany.

Vedení

Redakční rada

PhDr. Věra Smolová

JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D., PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. David Hroch, Mgr. Petra Kantorová, Mgr. Rastislav Korený, Ph. D., PhDr. Jaroslav Kozlík, Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph. D., Mgr. Klára Posekaná, Mgr. Tereza Pruchová, Mgr. Pavel Škácha, Ph. D., Mgr. Jiří Topinka, Mgr. Václav Trantina, PaedDr. Josef Velfl

Periodicita

Sborník vychází příležitostně.

ISSN

neuvedeno

Kontakt

Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, 261 01 Příbram VII; e-mail: soka-pribram@soapraha.cz; tel: 311 000 701

Pokyny pro autory

Recenzní řízení

Fontes jsou recenzovanou odbornou monografií.