Informace pro badatele
Kontaktní informace
E. Beneše 337, Příbram VII, PSČ 261 01
311 000 701 (badatelna), 774 544 701 (sekretariát)
Email: soka-pribram@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00

Dotazy na badatelnu

Email: soka-pribram@soapraha.cz
Telefon: 311 000 701

Informace pro badatele

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium v badatelské dny. Při první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů SOA v Praze. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů a katalogů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Před návštěvou naší studovny není nutná rezervace místa.

Kapacita a vybavení badatelny:

• 12 badatelských míst u pracovních stolů
• 2 počítače
• síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie

Objednávání archiválií předem:

Na e-mailové adrese soka-pribram@soapraha.cz si můžete objednat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte prosím přesné označení fondu, inventární číslo, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), kartón a datum, ke kterému mají být připraveny ke studiu.

Archiválie z fondů městských úřadů, obecních úřadů, škol, fondy KSČ, JZD a fondy podniků, osobní fondy je potřeba objednávat alespoň týden dopředu, jelikož je musíme přivézt z venkovního depozitáře.

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:

a) 5 knih, množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně

b) minimálně 1 týden předem – 3 celé kartony nebo jednotlivé spisy.

V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás prosím kontaktujte na e-mailu soka-pribram@soapraha.cz nebo na telefonním čísle 311 000 701.

Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno.


INFORMACE pro návštěvníky badatelny:

Před vstupem do prostor badatelny si odložíte svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad totožnosti pro potřeby vyplnění badatelského listu.

Po Vašem podpisu do knihy návštěv, vyplnění a kontrole Vámi vyplněného badatelského listu Vám budou předloženy příslušné archivní pomůcky – inventáře, katalogy aj., případně zapůjčen ke studiu Vámi již předem objednaný archivní materiál.

Vaše požadavky na předložení archiválií zaznamenáte na formulář Žádanka pro objednání archiválií, kam uvedete svoje jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s Vámi pracovník studovny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu úložných prostor v badatelně. V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih, 3 kartony nebo jednotlivé spisy. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně.

Objednané knihy lze badateli předložit na počkání, spisový materiál na volných listech, který bude profóliován, do 1 týdne.