Informace pro badatele
Kontaktní informace
Archivní 4/2257, Praha 4, PSČ 149 00
974 847 358 (sekretariát), 974 847 269 (badatelna), 974 847 357 (fax)
Email: e-podatelna@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

  • Po   9:00–18:00 
  • Út   9:00–16:00  (pro vědecké badatele s povinnou rezervací místa)
  • St   9:00–18:00
  • Čt   9:00–16:00  (pro vědecké badatele s povinnou rezervací místa)
  • Pá   9:00–14:00  (pro vědecké badatele s povinnou rezervací místa)

Od pondělí 5. srpna do pátku 30. srpna 2024 – omezený provoz – otevřeno vždy pouze v pondělí a ve středu od 9 do 18 hodin, v ostatní dny bude badatelna uzavřena.


Dotazy na badatelnu

Email: studovna@soapraha.cz
Telefon: 974 847 269, 603 196 844

Informace pro badatele

Základní informace:

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list (současně předloží občanský průkaz ke kontrole) a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů SOA v Praze. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xeroxkopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů, mikrofilm, fotografie apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem. Tyto služby vám budou zpoplatněny podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Státním oblastním archivem v Praze.

Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Rezervace místa ve studovně je povinná pouze pro úterní, čtvrteční a páteční provozní dobu studovny, která je vyhrazena pro vědecké pracovníky. Rezervovat místo je možné prostřednictvím tel. 974 847 265 nebo e-mailu studovna@soapraha.cz.

Kapacita a vybavení badatelny:

• 53 badatelských míst u pracovních stolů, z toho:
• 3 místa u čtecích přístrojů
• 12 počítačů
• síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie

Objednávání archiválií předem:
Na e-mailové adrese studovna@soapraha.cz si můžete objednat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení fondu, inventární číslo, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), kartón a datum, ke kterému mají být připraveny ke studiu.

Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:
a) minimálně 3 pracovní dny předem – 5 knih, množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně
b) minimálně 2 týdny předem – 3 celé kartony nebo jednotlivé spisy.

V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu studovna@soapraha.cz nebo telefonním čísle 974 847 265.

Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno.

Informace pro genealogy:
Jelikož jsou badatelům k dispozici online kompletně zdigitalizované matriky z území Středočeského kraje, které jsou uloženy v SOA v Praze, originální svazky se již nepřekládají ke studiu. Nahlédnout do matrik můžete ZDE.