Periodika a ediční řady
obalky_casopisu.png

Státní oblastní archiv a jeho organizační složky, státní okresní archivy, vydávají buď samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi čtyři vědecká recenzovaná periodika a čtyři s vlastivědným zaměřením. Hlavním vědeckým časopisem archivu je Středočeský sborník historický, který vychází již od roku 1957. Státní okresní archiv Kutná Hora vydává ediční řadu kolektivních monografií pod názvem Antiqua Cuthna.

 

Vědecká recenzovaná periodika

Středočeský sborník historický

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka

Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí

Rakovnický historický sborník

 

Periodika s vlastivědným zaměřením

Archivní prameny Kolínska

Confluens. Vlastivědný sborník Mělnicka

Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska

Podbrdsko

 

Ediční řada kolektivních monografií

Antiqua Cuthna

Otázky z historie

Podbrdsko - Fontes