Přístupnost webových stránek
notebook.jpg

Státní oblastní archiv v Praze v současné době pracuje na splnění požadavků zákona č. 99/2019 Sb. ze dne 20. března 2019, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky budou splněny v zákonem stanovených lhůtách.