Ochrana osobních dat
code.jpg

Při provozu webových stránek Státního oblastního archivu v Praze nedochází ke shromažďování, zpracování nebo uchování osobních údajů uživatelů. Výjimkou je webová aplikace eBadatelna pro dálkové zpřístupňování digitálních snímků archiválií, která uživatelům nabízí možnost stát se registrovanými uživateli. Registrovaní uživatelé jsou při registraci požádáni o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Webové stránky ukládají do počítačů uživatelů jen funkční cookies s omezenou dobou platnosti, které slouží výhradně k zajištění základních funkcí stránky.