Informace pro badatele
Kontaktní informace
Zámecká 6/13, p. s. 11, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
325 551 046
Email: soka-nymburk@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00


Dotazy na badatelnu

Email: soka-nymburk@soapraha.cz
Telefon: 325 551 046

Informace pro badatele

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů SOA v Praze. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Badatel může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xeroxkopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů, mikrofilm, fotografie apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může po předchozím souhlasu používat vlastní digitální fotoaparát nebo scanner k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Před návštěvou naší studovny není nutná rezervace místa.Objednávání archiválií předem:

Na e-mailové adrese soka-nymburk@soapraha.cz si můžete objednat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení fondu, inventární číslo, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), kartón a datum, ke kterému mají být připraveny ke studiu.Maximálně lze objednat na 1 návštěvní den:

a) minimálně 3 dny předem – 5 knih, množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně

b) minimálně 2 týdny předem – 3 celé kartony nebo jednotlivé spisy.

V případě nejasností nebo potřeby konzultace nás kontaktujte na e-mailu soka-nymburk@soapraha.cz nebo telefonním čísle 325 551 046

Objednávkám s nedostatečným množstvím uvedených údajů nebo nezaslaným včas nemůže být vyhověno.


INFORMACE pro návštěvníky badatelny:

Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně pouzdra na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně archivu. Nezapomeňte si při své první návštěvě vzít s sebou občanský průkaz jako doklad totožnosti pro potřeby vyplnění badatelského listu.

Po Vašem podpisu do knihy návštěv, vyplnění a kontrole Vámi vyplněného badatelského listu Vám budou předloženy příslušné archivní pomůcky – inventáře, katalogy aj., případně zapůjčen ke studiu Vámi již předem objednaný archivní materiál.

Vaše požadavky na předložení archiválií zaznamenáte na formulář "Žádanka pro objednání archiválií“, kam uvedete svoje jméno, datum návštěvy, název archivního fondu, inventární číslo, případně signaturu, druh archiválie (kniha, mapa, spisový materiál apod.), číslo kartonu, a odevzdáte ji obsluze badatelny. Po předání žádanky se s Vámi pracovník studovny dohodne na termínu předložení archivního materiálu. Při posuzování množství archiválií požadovaných v rámci jedné objednávky zohledňujeme jeho fyzický stav, rozměry a kapacitu úložných prostor v badatelně. V rámci jedné objednávky připravíme nejvýše 5 knih, 3 kartony nebo jednotlivé spisy. Množství ostatních archiválií (listiny, mapy, plány apod.) je posuzováno individuálně

Objednané knihy lze badateli předložit do 3 pracovních dnů, spisový materiál na volných listech, který bude profóliován, do 14 dnů.