Informace pro badatele
Kontaktní informace
Pod Vrchem 3358, Mělník, PSČ 276 01
315 622 629
Email: soka-melnik@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 7.30-16.30


Dotazy na badatelnu

Email: soka-melnik@soapraha.cz
Telefon: 315 622 629; 311 000 408

Informace pro badatele

Studium archiválií v badatelně upravuje platná archivní legislativa a Badatelský řád, který je badatel povinen si před zahájením studia archiválií prostudovat. Návštěvník archivu je dále povinen předložit občanský průkaz a vyplnit badatelský list. Zpřístupnění archiválií omezuje jejich fyzický stav a aktuální stav zpracování fondu. Běžně přístupné nejsou archiválie mladší třiceti let a archiválie obsahující osobní údaje. Doporučujeme si archiválie ke studiu objednat předem. Studium je zdarma, zpoplatněno je pouze poskytování kopií, a to na základě jednotného ceníku. Zájemce o studium (badatel) může zdarma využívat rovněž vlastní reprodukční zařízení (zpravidla digitální fotoaparát). Badatel si na základě zvoleného tématu vyhledá v přehledu archivních fondů a sbírek příslušné archivní fondy. Následně lze konkrétní archiválie vyhledávat v Archivních pomůckách. Archivní materiál bývá v badatelně připraven zpravidla do dvou dnů, v některých případech příprava vzhledem k povaze a rozsahu archivního materiálu vyžaduje delší dobu.

Objednávání archiválií do badatelny:

Je možné provést e-mailem na adrese: soka-melnik@soapraha.cz nebo telefonicky na čísle: 315 622 629, popř. osobně přímo v badatelně archivu.

Žádost o rešerši, výpis či opis:

Při vyhledávání v archivních fondech a sbírkách či získání reprodukce archiválie lze využít placených služeb. Prostřednictvím písemné žádosti je možné požádat o provedení rešerše, výpisu či opisu z archivních fondů. Příslušné žádosti si můžete stáhnout v záložce Dokumenty a formuláře, kde naleznete:

Žádost o zpracování rešerše

Žádost o výpis z archiválie

Žádost o vyhotovení genealogické rešerše

Žádost o matriční výpis

Žádost o výpis z třídního výkazu

Žádost o kopii z protokolu o závěrečné maturitní zkoušce

Žádost o kopii z třídního výkazu

 

Případné reprodukce archiválií jsou opatřeny ověřovací doložkou. Pořizování kopií a ověřování pro původce fondů (nebo jejich právní nástupce) a státní orgány je poskytováno zdarma. Veškeré placené služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Další informace k provozu badatelny a pokyny pro badatele obsahuje Badatelský řád.