Vydané publikace
Chotkové a Kutnohorsko. Antiqua Cuthna 5-11, 2009-2015

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press , 2015
152 stran + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-92-9
ISSN: 1803-1374

Anotace: Poslední svazek ediční řady Antiqua Cuthna nese titul Chotkové a Kutnohorsko a věnuje se působení tohoto šlechtického rodu nejen na Kutnohorsku s důrazem na období 19. století. Vedle tématiky Chotkovských sídel je zaměřena pozornost také na jejich novodvorskou hrobku, hospodářské objekty nebo úpravy krajiny. Svazek otevírá příspěvek o hodnocení rodu v dosavadní historiografii, z osobností je vyzdvižena role Jana Rudolfa Chotka jako prezidenta Královské české společnosti nauk nebo naopak působení Rudolfa Karla Chotka v počátcích okresní samosprávy na Kutnohorsku po polovině 19. století. Z písemných pramenů jsou představeny historické inventáře hudebnin z kačinské knihovny nebo deníky Arnošta Chotka z veltruské větve rodu.

AC 05 obsah
Po stopách svatého Vojtěcha. Antiqua Cuthna 3, 2007

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora, 2014
256 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-76-9
ISSN: 1803-1374

Anotace: Třetí svazek řady Antiqua Cuthna nese název Po stopách svatého Vojtěcha. Odborné příspěvky od předních archeologů, historiků a numismatiků se věnují okolnostem Vojtěchovy aktivity v přemyslovských Čechách i v evropském kontextu. Pozornost je věnována archeologickým lokalitám, s nimiž je spojováno Vojtěchovo působení, ale např. i výzkumu jeho hrobky v pražské svatovítské katedrále. Z regionálních témat je reflektován kostel sv. Jana Křtitele v Malíně u Kutné Hory, jehož založení bývá kladeno již do závěru 10. století, tedy do let Vojtěchova života.

AC 03 obsah
Omnibus fiebat omnia: Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680). Antiqua Cuthna 4, 2008

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press, 2010
304 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 978-8086772-51-6
ISSN: 1803-1374

Anotace: Čtvrté číslo řady Antiqua Cuthna navazuje na odborný a kulturní projekt "Bridelius a Kutná Hora", který se konal v Kutné Hoře v listopadu roku 2008 a byl zaměřen na přípravu edičního zpřístupnění Brideliova tištěného kancionálu Jesličky (1658). Příspěvky v tomto svazku nahlížejí na ústřední téma Brideliových Jesliček v širokém kontextu historie a literární historie, ale i hudebních dějin, etnomuzikologie, ediční kritiky a lingvistiky.

AC 04 obsah
Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch latin Press, 2007
192 + 4 strany barevných obrazových příloh
ISBN: 978-80-86772-30-1
ISSN: 1803-1374

Anotace: Druhý svazek řady Antiqua Cuthna obsahuje studie, jejichž cílem je nově interpretovat úlohu Slavníkovců a jejich vyvraždění na Libici roku 995. Nad těmito otázkami se zamýšlejí čeští historici, archeologové, numismatici, ale i geologové. Svazek se věnuje vedle obecných problémů také výzkumu na konkrétních lokalitách spjatých se slavníkovskými dějinami (Libice, Malín u Kutné Hory, Čáslav, Hánín u Kolína). Znovu diskutovány jsou též otázky kolem dříve předpokládané těžby stříbra na Kutnohorsku ve slavníkovském období. Články doplňují německá resumé, černobílé fotografie a barevná obrazová příloha.

AC 02 obsah
Kutná Hora v době baroka. Antiqua Cuthna 1, 2005

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora KLP - Koniasch Latin Press, 2005
248 + 8 stran barevných obrazových příloh
ISBN: 80-86772-16-0
ISSN: 1803-1374

Anotace: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora vydal ve spolupráci s nakladatelstvím Koniasch Latin Press první číslo ediční řady Antiqua Cuthna k dějinám, umění, archeologii a památkám na Kutnohorsku. Svazek je zaměřen monotematicky a věnuje se příspěvkům z konference Kutná Hora v době baroka. Doplňují jej aktuální recenze a zprávy k odbornému dění v regionu, německá resumé článků stejně jako bohatá černobílá i barevná obrazová příloha.

AC 02 obsah