Informace pro badatele
Kontaktní informace
Benešova 257/33, Kutná Hora, PSČ 284 80
321 024 353, 737 277 820
Email: soka-kutna.hora@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8:00-17:00


Dotazy na badatelnu

Email: soka-kutna.hora@soapraha.cz
Telefon: 321 024 359, 321 024 360 (v úředních hodinách badatelny Po a St); 321 024 356, 321 024 357 (mimo úřední hodiny)

Informace pro badatele

Studium v badatelně Státního okresního archivu je možné na základě předchozí objednávky archiválií a rezervace místa v badatelně na konkrétní den. Objednávky a rezervace je možné provést osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem u služby v badatelně. Studium je zdarma, zpoplatněno je pouze poskytování kopií, a to na základě jednotného ceníku stanoveného vyhláškou č. 192/2009 Sb. Badatel může zdarma využívat rovněž vlastní reprodukční zařízení (zpravidla digitální fotoaparát).

Příprava některých typů archiválií ke studiu, zejména volných spisů, které je třeba předem foliovat, může trvat v závislosti na vytížení archivu i několik dní až dva týdny. Badatel má nárok na studium nejvýše tří kartonů spisů nebo pěti jiných evidenčních jednotek (např. knih) za den.

Před začátkem studia se každý badatel zapíše do knihy návštěv, vyplní badatelský list a předloží ke kontrole platný občanský průkaz cestovní pas nebo jiný obdobný osobní doklad.

Před vstupem do studovny je badatel povinen si odložit kabát, zavazadla a další věci do uzamykatelné skříňky.

Ke studiu dokumentů před rokem 1850, fotografií, map a některých dalších archiválií je nutné používat ochranné rukavice, které badatel obdrží u služby ve studovně.

Před odchodem je badatel povinen vrátit všechny vypůjčené archiválie, které služba zkontroluje z hlediska úplnosti.

Další pokyny obsahuje závazný badatelský řád.

Vzor odborné citace při využití údajů z archiválií:

Název archivu, název archivního fondu, inventární číslo, příp. číslo knihy, mapy, listiny apod., název archiválie, datace, případně číslo strany nebo folia.

Např.:

Státní okresní archiv Kutná Hora, fond Archiv města Čáslav, inv. č. 1, privilegium krále Jana Lucemburského, 1341.

Státní okresní archiv Kutná Hora, fond Farní úřad Žleby, inv. č. 8, Pamětní kniha fary, 1830-1856, fol. 83.