Kontakty – pracovníci abecedně  | 

  Ateliér SOA v Praze, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurování a konzervace archiválií
Tel: 974 847 354, E-mail: atelier@soapraha.cz

 Baranová Simona, Mgr. et Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Knihovnice
Tel: 974 847 367, E-mail: simona.baranova@soapraha.cz

 Bártová Petra, Státní okresní archiv Benešov –
Archivářka
Tel: 311 000 101, 737 277 859, E-mail: petra.bartova@soapraha.cz

 Běhounková Iva, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: iva.behounkova@soapraha.cz

 Breburdová Miroslava, Mgr. et Mgr., Státní okresní archiv Benešov –
Archivářka
Tel: 311 000 107, E-mail: miroslava.breburdova@soapraha.cz

 Buchtele Pavel, PhDr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivář
Tel: 237 836 657, 737 277 854, E-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

 Bursa Libor, Státní okresní archiv Mělník –
Technický pracovník
Tel: 311 000 407, 775 887 474, E-mail: libor.bursa@soapraha.cz

 Cingrová Jana, Mgr., Státní okresní archiv Kladno –
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 200, 770 120 275, E-mail: jana.cingrova@soapraha.cz

 Černá Eliška, Bc., Státní okresní archiv Kolín –
Archivářka
Tel: 321 724 273, E-mail: eliska.cerna@soapraha.cz

 Černá Ivana, Státní okresní archiv Příbram –
Archivářka
Tel: 311 000 704, E-mail: ivana.cerna@soapraha.cz

 Černá  Marcela, Státní okresní archiv Kladno –
Archivářka
Tel: 311 000 203, 770 192 470, E-mail: marcela.cerna@soapraha.cz

 Černošková Alena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Personalistka
Tel: 974 847 372, 775 532 421, E-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

 Česalová Kateřina, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník –
Archivářka
Tel: 313 513 062, 311 000 755, E-mail: katerina.cesalova@soapraha.cz

 Čtvrtník Mikuláš, PhDr., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Vedoucí oddělení
Tel: 974 847 360, 737 277 816, E-mail: mikulas.ctvrtnik@soapraha.cz

 Dědičíková Helena, Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 257 710 492, E-mail: helena.dedicikova@soapraha.cz

 Dlouhý Pavel, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivář
Tel: 974 847 567, E-mail: pavel.dlouhy@soapraha.cz

 Dobiášová Lenka, Ing., Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Účetní
Tel: 974 847 353, 603 190 721, E-mail: lenka.dobiasova@soapraha.cz

 Dolečková Kateřina, Mgr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 658, E-mail: katerina.doleckova@soapraha.cz

 Drahovzalová Lucie, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Archivářka
Tel: 974 847 269, E-mail: lucie.drahovzalova@soapraha.cz

 Drlička Juraj, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Provozní technik
Tel: 974 847 356, 604 272 955, E-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz

 Drozdová Vrchotická Hana, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
archivářka
Tel: 974 847 547, 770 195 733, E-mail: hana.vrchoticka@soapraha.cz

 Dvořáková Eva, Bc., Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivářka
Tel: 321 024 457, E-mail: eva.dvorakova@soapraha.cz

 Fabianková Klára, Ing., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivářka
Tel: 974 847 382, E-mail: klara.fabiankova@soapraha.cz

 Fiedler Pavel, Mgr., Státní okresní archiv Mělník –
Archivář
Tel: 311 000 402, E-mail: pavel.fiedler@soapraha.cz

 Fryaufová Kateřina, Mgr. Bc., Státní okresní archiv Beroun –
Archivářka
Tel: 311 000 152, 739 505 705, E-mail: katerina.fryaufova@soapraha.cz

 Fulín Miroslav, Státní okresní archiv Benešov –
Domovník
Tel: 732 753 781, E-mail: není

 Hála Josef, Ing., Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Vedoucí oddělení
Tel: 974 847 371, 607 804 979, E-mail: josef.hala@soapraha.cz

 Haldová Barbora, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivářka
Tel: 603 196 841, 974 847 556, E-mail: barbora.haldova@soapraha.cz

 Hašek Josef, Státní okresní archiv Rakovník –
Domovník
Tel: 313 513 062, 311 000 756, 603 191 671, E-mail: josef.hasek@soapraha.cz

 Hendrychová Zuzana, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: zuzana.hendrychova@soapraha.cz

 Herian Tomáš, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Vedoucí oddělení
Tel: 321 024 450, 737 277 818, E-mail: tomas.herian@soapraha.cz

 Hloušková Helena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivářka
Tel: 974 847 342, 974 847 511, E-mail: helena.hlouskova@soapraha.cz

 Hniličková Karolina, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Dokumentátorka
Tel: 974 847 374, E-mail: karolina.hnilickova@soapraha.cz

 Horáčková Ivana, Státní okresní archiv Kolín –
Archivářka
Tel: 321 724 273, E-mail: ivana.horackova@soapraha.cz

 Hradecká Vladimíra, PhDr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivářka
Tel: 974 847 569, E-mail: vladimira.hradecka@soapraha.cz

 Hrdličková Markéta, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Sekretářka
Tel: 974 847 358, 737 277 835, E-mail: marketa.hrdlickova@soapraha.cz

 Hrdličková Anna, Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 666, E-mail: anna.hrdlickova@soapraha.cz

 Hrubá Tereza, DiS., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 665, E-mail: tereza.hruba@soapraha.cz

 Hruška Michal, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Archivář
Tel: 974 847 269, E-mail: michal.hruska@soapraha.cz

 Humhal Michal, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Systémový inženýr
Tel: 974 847 386, 776 764 337, E-mail: michal.humhal@soapraha.cz

 Hurtová Veronika, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Archivářka
Tel: 321 024 502, E-mail: veronika.hurtova@soapraha.cz

 Chaloupková Marcela, Státní okresní archiv Kladno –
Archivářka
Tel: 311 000 201, 776 256 303, E-mail: marcela.chaloupkova@soapraha.cz

 Jakubínská Ivana, Státní okresní archiv Mělník –
Archivářka
Tel: 311 000 401, E-mail: ivana.jakubinska@soapraha.cz

 Janotová Šárka, Mgr., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Vedoucí oddělení
Tel: Tel:974 847 379, 737 277 830, E-mail: sarka.janotova@soapraha.cz

 Jedličková Lucie, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník –
Archivářka
Tel: 313 513 062, 311 000 753 , E-mail: lucie.jedlickova@soapraha.cz

 Jetmarová Markéta, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení metodiky
Vedoucí oddělení, metodik archivní péče
Tel: 974 847 384, 737 277 822, E-mail: marketa.jetmarova@soapraha.cz

 Jindráková Markéta, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník –
Archivářka
Tel: 313 513 062, 311 000 754 , E-mail: marketa.jindrakova@soapraha.cz

 Jirsík Tobiáš, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivář
Tel: 974 847 361, E-mail: tobias.jirsik@soapraha.cz

 Jobeková Habrová Kateřina, Mgr., Státní okresní archiv Příbram –
Archivářka
Tel: 311 000 709, 737 277 827, E-mail: katerina.jobekova@soapraha.cz

 Juřena Jan, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivář
Tel: 321 024 455, 321 024 456, E-mail: jan.jurena@soapraha.cz

 Kalousková Kristýna, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení metodiky
Metodik postarchivní péče
Tel: 974 847 342, 702 121 175, E-mail: kristyna.kalouskova@soapraha.cz

 Kaňa Patrik, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivář
Tel: 974 847 369, 602 274 205, E-mail: patrik.kana@soapraha.cz

 Karešová Helena, Státní okresní archiv Benešov –
Archivářka
Tel: 311 000 104, E-mail: helena.karesova@soapraha.cz

 Kempná Beata, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Archivářka
Tel: 974 847 267, 737 277 815, E-mail: beata.kempna@soapraha.cz

 Kernalová Alena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivářka
Tel: 974 847 547, E-mail: alena.kernalova@soapraha.cz

 Knoblauová Martina, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivářka
Tel: 974 847 569, 737 277 828, E-mail: martina.knoblauova@soapraha.cz

 Kopalová Radka, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Koordinátorka archivních činností
Tel: 974 847 383, 739 505 704, E-mail: radka.kopalova@soapraha.cz

 Kopečková Eva, Státní okresní archiv Beroun –
Archivářka
Tel: 311 622 645, E-mail: eva.kopeckova@soapraha.cz

 Kosová Veronika, Mgr. Bc., Státní okresní archiv Kladno –
Archivářka
Tel: 311 000 204, 770 192 469, E-mail: veronika.kosova@soapraha.cz

 Košík Michal, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Správce ICT
Tel: 974 847 454, 737 277 829, E-mail: michal.kosik@soapraha.cz

 Kotyzová Yvona, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Dokumentátorka
Tel: 974 847 378, 974 847 352, E-mail: yvona.kotyzova@soapraha.cz

 Koucký Karel, PhDr., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Ředitel archivu
Tel: 974 847 358, 237 836 550, 603 196 847, E-mail: karel.koucky@soapraha.cz

 Kovalda Eduard, Mgr., Ph.D. , Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivář
Tel: není, E-mail: eduard.kovalda@soapraha.cz

 Kovář Lukáš, Mgr., Státní okresní archiv Kolín –
Archivář
Tel: 321 724 273, E-mail: lukas.kovar@soapraha.cz

 Kozlová Irena, Státní okresní archiv Beroun –
Archivářka
Tel: 311 622 645, E-mail: irena.kozlova@soapraha.cz

 Krško Jan, PhDr., Státní okresní archiv Rakovník –
Archivář
Tel: 313 513 062, 311 000 751, E-mail: jan.krsko@soapraha.cz

 Křížová Dominika, Státní okresní archiv Mělník –
Archivářka
Tel: 311 000 405, E-mail: dominika.krizova@soapraha.cz

 Kunstová Jana, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivářka
Tel: 974 847 558, E-mail: jana.kunstova@soapraha.cz

 Lesenská Lenka, MgA., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: lenka.lesenska@soapraha.cz

 Levá Eva, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Archivářka
Tel: 321 024 501, 737 277 851, E-mail: eva.leva@soapraha.cz

 Linhart Marek, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivář
Tel: 974 847 550, E-mail: marek.linhart@soapraha.cz

 Machová Barbora, Mgr. et Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy

Tel: 974 847 546, E-mail: barbora.machova@soapraha.cz

 Machová Věra, Státní okresní archiv Mělník –
Archivářka
Tel: 311 000 403, 737 277 858, E-mail: vera.machova@soapraha.cz

 Matoušek Martin, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Archivář
Tel: 321 024 505, E-mail: martin.matousek@soapraha.cz

 Mayerová Renata, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník –
Vedoucí oddělení
Tel: 313 513 062, 311 000 750, 737 277 826, E-mail: renata.mayerova@soapraha.cz

 Mihalik Tomáš, Mgr., Státní okresní archiv Benešov –
Archivář
Tel: 311 000 106, 739 505 703, E-mail: tomas.mihalik@soapraha.cz

 Michálek Ivan, Mgr., Státní okresní archiv Příbram –
Archivář
Tel: 311 000 707, 770 177 294, E-mail: ivan.michalek@soapraha.cz

 Michňová Nikola, PhDr., Státní okresní archiv Mělník –
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 400, 737 277 819, E-mail: nikola.michnova@soapraha.cz

 Mládková Jitka, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivářka
Tel: 974 847 380, 737 277 831, E-mail: jitka.mladkova@soapraha.cz

 Moldaschelová Michaela, Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivářka
Tel: 321 024 451, 737 277 821, E-mail: michaela.moldaschelova@soapraha.cz

 Mrázová Pavla, Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 655, E-mail: pavla.mrazova@soapraha.cz

 Mrkvičková Zdeňka, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivářka
Tel: 974 847 558, 775 872 200, E-mail: zdenka.mrkvickova@soapraha.cz

 Neřoldová Lenka, PhDr., Státní okresní archiv Kolín –
Vedoucí oddělení
Tel: 321 724 273, 737 277 834, E-mail: lenka.neroldova@soapraha.cz

 Nováková Monika, Státní okresní archiv Kladno –
Archivářka
Tel: 311 000 206, E-mail: monika.novakova@soapraha.cz

 Novotný Robert Radim, Mgr., Státní okresní archiv Kladno –
Archivář
Tel: 311 000 202, E-mail: robert.novotny@soapraha.cz

 Onduš Pavel, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Zásobovač
Tel: 974 847 368, 737 277 839, E-mail: pavel.ondus@soapraha.cz

 Pátrová Karin, PhDr., Ph.D., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 652, E-mail: karin.patrova@soapraha.cz

 Pejša Jaroslav, Státní okresní archiv Kolín –
Archivář
Tel: 321 724 273, E-mail: jaroslav.pejsa@soapraha.cz

 Pejšová Kateřina, Státní okresní archiv Kolín –
Archivářka
Tel: 321 724 273, E-mail: katerina.pejsova@soapraha.cz

 Petrusová  Martina, Mgr., Státní okresní archiv Kladno –
Archivářka
Tel: 311 000 206, 770 190 699, E-mail: martina.petrusova@soapraha.cz

 Pohanka Viktor, Mgr., Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivář
Tel: 321 024 354, E-mail: viktor.pohanka@soapraha.cz

 Procházková Marie, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení metodiky
Metodik předarchivní péče
Tel: 974 847 382, 603 196 848, E-mail: marie.prochazkova@soapraha.cz

 Pruchová Tereza, Mgr., Státní okresní archiv Příbram –
Archivářka
Tel: 311 000 708, 737 277 849, E-mail: tereza.pruchova@soapraha.cz

 Punčochář Roman, Státní okresní archiv Beroun –
Archivář
Tel: 311 000 153, E-mail: roman.puncochar@soapraha.cz

 Radová Hana, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Mzdová účetní
Tel: 974 847 364, 737 277 844, E-mail: hana.radova@soapraha.cz

 Ronková Veronika, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: veronika.ronkova@soapraha.cz

 Roubalová Zuzana, Mgr., Státní okresní archiv Mělník –
Archivářka
Tel: 311 000 406, E-mail: zuzana.roubalova@soapraha.cz

 Řezníček Michal, PhDr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Vedoucí oddělení
Tel: 321 024 500, 737 277 825, E-mail: michal.reznicek@soapraha.cz

 Sárová Obrazová  Martina, Mgr., Státní okresní archiv Mělník –
Archivářka
Tel: 311 000 404, E-mail: martina.obrazova@soapraha.cz

 Sejk Michal, Mgr., Státní okresní archiv Benešov –
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 100, 603 191 670, E-mail: michal.sejk@soapraha.cz

 Semorádová Otilie, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Materiálová účetní
Tel: 974 847 375, 737 273 274, E-mail: otilie.semoradova@soapraha.cz

 Scholz Stefan, Mag. Phil., Ph.D., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivář
Tel: 237 836 663, E-mail: stefan.scholz@soapraha.cz

 Scholzová Zuzana, Mgr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 662, E-mail: zuzana.scholzova@soapraha.cz

 Smitka Luboš, Státní okresní archiv Rakovník –
Archivář
Tel: 311 000 758, 311 000 752 , E-mail: lubos.smitka@soapraha.cz

 Smitka Jiří, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Vedoucí oddělení
Tel: 974 847 340, 603 192 756, E-mail: jiri.smitka@soapraha.cz

 Smolová Věra, PhDr., Státní okresní archiv Příbram –
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 700, 737 277 814, E-mail: vera.smolova@soapraha.cz

 Sovák Martin, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Vedoucí oddělení
Tel: 974 847 265, 739 505 706, E-mail: martin.sovak@soapraha.cz

 Stejskalová Petra, Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivářka
Tel: 321 024 453, E-mail: petra.stejskalova@soapraha.cz

 Stodolová Lucie, Mgr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 659, 603 196 843, E-mail: lucie.stodolova@soapraha.cz

 Strnadová Jana, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivářka
Tel: 974 847 548, 736 118 810, E-mail: jana.strnadova@soapraha.cz

 Stuchlíková Zuzana, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Administrativní a spisovenská pracovnice
Tel: 974 847 217, E-mail: zuzana.stuchlikova@soapraha.cz

 Svobodová Lenka, Mgr. et Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivářka
Tel: 974 847 362, E-mail: lenka.svobodova@soapraha.cz

 Šímová Jiřina, Státní okresní archiv Beroun –
Archivářka
Tel: 311 000 153, E-mail: jirina.simova@soapraha.cz

 Šimůnková Markéta, Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivářka
Tel: 321 024 353, E-mail: marketa.simunkova@soapraha.cz

 Šiška Jiří, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivář
Tel: 321 024 452, E-mail: jiri.siska@soapraha.cz

 Škabrada Jiří, BcA., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Fotograf, dokumentátor
Tel: 974 847 385, 737 277 845, E-mail: jiri.skabrada@soapraha.cz

 Šnorková Magdalena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Odborné pořádací práce
Tel: 974 847 547, E-mail: magdalena.snorkova@soapraha.cz

 Šolcová Michaela, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Archivářka
Tel: 974 847 269, E-mail: michaela.solcova@soapraha.cz

 Špůrová Jana, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Archivář
Tel: 321 024 503, E-mail: jana.spurova@soapraha.cz

 Šteflová Veronika, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: veronika.steflova@soapraha.cz

 Štrobl Karel, Mgr., Ph.D., Státní okresní archiv Kolín –
Archivář
Tel: 321 724 273, E-mail: karel.strobl@soapraha.cz

 Šuchmová Jana, Mgr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Archivářka
Tel: 237 836 651, E-mail: jana.suchmova@soapraha.cz

 Šulc Jaroslav, PhDr., Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích –
Vedoucí oddělení
Tel: 237 836 650, 737 277 842, E-mail: jaroslav.sulc@soapraha.cz

 Tichá Lenka, Mgr. et Bc., Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivářka
Tel: 321 024 351, E-mail: lenka.ticha@soapraha.cz

 Topinka Jiří, Mgr., Státní okresní archiv Beroun –
Vedoucí oddělení
Tel: 311 622 645; 737 277 861, E-mail: jiri.topinka@soapraha.cz

 Uhlířová Marcela, Státní okresní archiv Benešov –
Archivářka
Tel: 311 000 103, E-mail: marcela.uhlirova@soapraha.cz

 Vaněk Vojtěch, PhDr., Ph.D., Státní okresní archiv Kutná Hora –
Vedoucí oddělení
Tel: 321 024 350, 603 196 845, E-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

 Vaněk Vojtěch, PhDr. , Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Zástupce ředitele archivu, vedoucí oddělení
Tel: 321 024 350, E-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

 Vašíčková Anna, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Archivářka
Tel: 974 847 381, 737 277 847, E-mail: anna.vasickova@soapraha.cz

 Vašíčková Jiřina, Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivářka
Tel: 321 024 356, 321 024 359 (badatelna), E-mail: jirina.vasickova@soapraha.cz

 Vichta Jiří, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Vedoucí oddělení
Tel: 974 847 363, 737 277 833, E-mail: jiri.vichta@soapraha.cz

 Vindušková Zuzana, Státní okresní archiv Mladá Boleslav –
Archivářka
Tel: 321 024 454, E-mail: zuzana.vinduskova@soapraha.cz

 Vlachová Jana, Státní okresní archiv Kutná Hora –
Archivářka
Tel: 321 024 357, 321 024 360 (badatelna), E-mail: jana.lebedova@soapraha.cz

 Vokáčová Markéta, DiS., Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Hlavní účetní
Tel: 974 847 365, 737 277 813, E-mail: marketa.vokacova@soapraha.cz

 Voříšková Iveta, Státní okresní archiv Příbram –
Archivářka
Tel: 311 000 703, E-mail: iveta.voriskova@soapraha.cz

 Votoupal Igor, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem –
Archivář
Tel: 321 024 504, 739 505 707, E-mail: igor.votoupal@soapraha.cz

 Zdrubecká Marcela, PhDr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Knihovnice
Tel: 974 847 367, 737 277 856, E-mail: marcela.zdrubecka@soapraha.cz

 Zita Vladimír, Státní okresní archiv Kolín –
Archivář
Tel: 321 724 273, 603 196 846, E-mail: vladimir.zita@soapraha.cz

 Znamínko Jiří, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Dopravní referent
Tel: 974 847 376, 737 277 838, E-mail: jiri.znaminko@soapraha.cz