Archivní prameny Kolínska
Zaměření titulu

Regionální historie (Kolínsko, Českobrodsko, Kouřimsko, Kostelecko)

Vydavatelé

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kolín.

Vedení

Periodicita

Občasná

ISSN

nepřiděleno

Kontakt

soka-kolin@soapraha.cz

Pokyny pro autory

Vydávání sborníku bylo zastaveno.