Informace pro badatele
Kontaktní informace
Severní 3127, Kladno, PSČ 272 04
312 243 992
Email: soka-kladno@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Badatelna je na adrese Floriánské náměstí 103, Kladno, 272 01.
Badatelské dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Dotazy na badatelnu

Email: soka-kladno@soapraha.cz
Telefon: 312 243 992

Informace pro badatele

Všechny archiválie SOkA Kladno jsou uloženy v depozitářích mimo budovu s badatelnou, proto je nutné archiválie předem objednat. Objednávky je možné provést e-mailem, osobně nebo telefonicky. Příprava objednaných archiválií na badatelnu trvá 1 až 2 týdny v závislosti na druhu a množství a vždy je lépe vyčkat na informaci od archiváře, že je objednaný materiál již k dispozici.

Studium je zdarma, zpoplatněno je pouze poskytování služeb na základě Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Státním
oblastním archivem v Praze. Badatel může se souhlasem obsluhy badatelny zdarma využívat vlastní reprodukční zařízení.

Další pokyny obsahuje závazný badatelský řád.Vzor odborné citace při využití údajů z archiválií:

Název archivu, název archivního fondu, inventární číslo, příp. číslo knihy, mapy, listiny apod., název archiválie, datace, případně číslo strany nebo folia.