Informace o archiváliích zobrazených v záhlaví webových stránek


Evangeliář z 12. století
Sbírka rukopisů Mělník, Státní okresní archiv Mělník
Digitální kopie: http://ebadatelna.soapraha.cz/a/895/82
Veduta města Berouna z 20. let 19. století
Cech řeznický a mlynářský Beroun, inv. č. 11, Státní okresní archiv Beroun
Kniha ranních adventních zpěvů velvarských literátů
Literátské Bratrstvo Velvary, Rorátník (kolem 1590–kolem 1720), Státní okresní archiv Kladno
Listina císaře Friedricha Barbarossy z 15. října 1166
Rodinný archiv Valdštejnů, inv. č. 1, Státní oblastní archiv v Praze
Digitální kopie: http://ebadatelna.soapraha.cz/a/818/1
Vzorkovnice špendlíků od firmy Waldes a spol.
Koh-i-noor, a. s., Státní oblastní archiv v Praze
Projekt dostavby vojenského rehabilitačního ústavu Slapy
Středočeský krajský národní výbor Praha, část fondu Plánovací odbor a odbor oblastního plánování, nezpracováno, Státní oblastní archiv v Praze
Veduta komárovských železáren z roku 1906
C. T. Petzold, železárny Komárov, inv. č. 92, Státní okresní archiv Beroun
Rukopis skladby Úvozem J. B. Foerstera z r. 1943
Spolek Smetana Kladno, inv. č. 187, Státní okresní archiv Kladno
Dopis českobrodského měšťana V. Čermáka z r. 1837
Rodinný archiv Čermákových, Český Brod, inv. č. 4, Státní okresní archiv Kolín
Kutná Hora a Sedlec na kresbě F. B. Wernera po r. 1735
Sbírka vedut a grafických listů, inv. č. 2, Státní okresní archiv Kutná Hora
Ohlášení živnosti V. Laurina a V. Klementa z r. 1896
Okresní úřad Mladá Boleslav, nezpracováno, Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Fotografie z vojenského cvičiště Milovice z r. 1930
Archiv obce Mladá, inv. č. 20, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Plán významné vily F. Hořejše v Černošicích z r. 1933
Berní správa Smíchov, nezpracováno, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Stříbrné pečetidlo knapšaftu z r. 1530
Archiv města Březové Hory, inv. č. 911, Státní okresní archiv Příbram
Reklama na výrobky firmy Otta, 30. léta 20. st.
František Otta, Rakovník, továrna na mýdla a jedlé tuky, Rakovník, inv. č. 10, Státní okresní archiv Rakovník
Josef Lada, povolení k obývání rodinného domu v Hrusicích
Berní správa Říčany, daň domovní Hrusice č.p. 115, Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Jindřich Matiegka jmenován důstojníkem Řádu Čestné legie
Osobní fond Jindřich Matiegka, inv. č. 4, Státní okresní archiv Benešov, Státní okresní archiv Benešov
Potvrzení artikulí cechu krejčích na Zbraslavi z roku 1698
Cech krejčích Zbraslav, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Digitální kopie: https://ebadatelna.soapraha.cz/a/1336/1