Dobrovolnictví a praxe v archivu
restauratorsky_atelier.jpg

Dobrovolnictví ve Státním oblastním archivu v Praze

Projekt dobrovolnictví umožňuje široké veřejnosti zapojit se do činnosti archivu, tj. do péče o národní archivní dědictví. Náš archiv nabízí zájemcům příležitost podílet se na zpracování a zpřístupnění archiválií či knihovního fondu, případně na fyzické péči o ně. Dobrovolník tak činí z vlastní vůle a ve svém volném čase, odměnou mu je práce s jedinečnými historickými dokumenty, seznámení se s chodem archivní instituce, zisk nových zkušeností či jejich prohlubování. Od roku 2015 se do našich dobrovolnických projektů zapojilo 28 dobrovolníků, včetně studentů, absolventů historických oborů či seniorů.

Je možné se zapojit např. do následujících programů:

  • Pomocné archivní a knihovní práce (krátkodobá spolupráce);
  • Účast na zpracování vybraného archivního souboru;
  • Popis matrik pro potřeby zpřístupnění jejich digitálních kopií a zpracování sbírky matričních listin.

Podmínkami pro zapojení do některého z programů je absolvování ústního pohovoru, trestní bezúhonnost a uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti.

Zájemci o bližší informace o dobrovolnictví či o účast v některém z dobrovolnických projektů se mohou obracet na koordinátora dobrovolnictví Mgr. Beatu Kempnou, beata.kempna@soapraha.cz.

Praxe studentů středních a vysokých škol v archivu

Státní oblastní archiv Praze umožňuje studentům středních a vysokých škol vykonání odborné praxe na jeho pracovištích. V případě zájmu o praxi v některém ze státních okresních archivů se obraťte na jeho vedoucí, pokud chcete vykonávat praxi na ústředním pracovišti archivu v Praze, kontaktujte Mgr. Martina Sováka, martin.sovak@soapraha.cz.

Podmínkou pro vykonání praxe v našem archivu je uzavření smlouvy o odborné praxi dle §51 Občanského zákoníku mezi Státním oblastním archivem v Praze a školou studenta.