Informace pro badatele
Kontaktní informace
U Archivu 1633, Beroun 2, PSČ 266 01
311 622 645
Email: soka-beroun@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00


Dotazy na badatelnu

Email: soka-beroun@soapraha.cz
Telefon: 311 622 645

Informace pro badatele

Studium v SOkA Beroun je zapotřebí předem ohlásit (nejlépe e-mailem) a specifikovat, o jaké dokumenty má badatel zájem, případně rovnou vyplní žádanku. Na žádance se specifikuje název fondu, evidenční jednotka, popř. signatura a stručný obsah požadovaného materiálu.

Dokumenty v podobě nevázaných spisů je předem nutné paginovat. Badatel má během jedné badatelské návštěvy nárok nejvýše na tři kartony spisů, nebo na pět jiných evidenčních jednotek (např. knih, plánů apod.). Výjimky se povolují jen vědeckým pracovníkům. Studium je zdarma, zpoplatněno je pouze poskytování kopií, a to na základě jednotného ceníku stanoveného vyhláškou č. 192/2009 Sb. (např. čb kopie A4 je za 5 Kč). Badatel může zdarma využívat rovněž vlastní reprodukční zařízení (např. digitální fotoaparát, skener) po vyplnění Souhlasu s užíváním takového zařízení.

Ve studovně je badatel povinen si odložit kabát do šatny a tašky a další věci do uzamykatelné skříňky a klíček odevzdat službě v badatelně.

Před začátkem studia se každý badatel zapíše do knihy návštěv, vyplní badatelský list a připraví si občanský průkaz pro kontrolu. Pro orientaci v jednotlivých fondech lze využívat inventáře, případně katalogy nebo alespoň prozatímní inventární soupisy. Nijak neuspořádané fondy nejsou přístupné.

Ke studiu dokumentů před rokem 1850, fotografií, map, osobních fondů a některých dalších archiválií je bezpodmíněčně nutné používat ochranné rukavice (každý badatel obdrží poprvé zdarma, jinak za 20 Kč).

Před odchodem je badatel povinen vrátit všechny vypůjčené archiválie, které služba zkontroluje z hlediska úplnosti, a dále nechat zkontrolovat výpisky, sešit, příp. používaný notebook. Teprve poté služba vrátí badateli klíček od skříňky.