Dokumenty a formuláře
Organizační předpisy
Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze
Dokument ve formátu PDF (197 kB)
Organizační řád SOA v Praze
Dokument ve formátu PDF (306 kB)
Organizační schéma SOA v Praze od 1. 1. 2022
Dokument ve formátu PDF (419 kB)
Etický kodex zaměstnance Státního oblastního archivu v Praze
Dokument ve formátu PDF (329 kB)
Dokumenty upravující podmínky využívání archiválií
Badatelský řád
Dokument ve formátu PDF (85 kB)
Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Státním oblastním archivem v Praze
Dokument ve formátu PDF (89 kB)
Dodatek k ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy a upřesnění a sjednocení praxe v některých případech při pořizování reprodukcí archiválií
Dokument ve formátu PDF (43 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dokument ve formátu PDF (34 kB)
Formuláře žádostí o výpisy, kopie, rešerše
Žádost o zpracování rešerše
Dokument ve formátu DOCX (20 kB)
Žádost o výpis z archiválie
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Objednávka digitálních a mikrografických prací
Dokument ve formátu XLSX (17 kB)
Objednávka elektrografických prací
Dokument ve formátu XLSX (17 kB)
Objednávka genealogické rešerše
Dokument ve formátu DOCX (19 kB)
Application for Genealogical Research
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Gesuch über die genealogische Nachforschung
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Žádost o matriční výpis
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Žádost o výpis z protokolu o závěrečné/maturitní zkoušce
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Žádost o kopii z protokolu o závěrečné/maturitní zkoušce
Dokument ve formátu DOCX (19 kB)
Žádost o výpis z třídního výkazu
Dokument ve formátu DOCX (18 kB)
Žádost o kopii z třídního výkazu
Dokument ve formátu DOCX (19 kB)
Formuláře pro původce
Žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení zanikajícího původce
Dokument ve formátu DOC (33 kB)