Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Zaměření titulu

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka je vydáván od roku 1957. Kontinuita vydávání nebyla nikdy i přes složité podmínky přerušena. Do ročníku 48/2008 byl vydáván jednou ročně. Počínaje ročníkem 49/2009 je sborník vydáván dvakrát ročně.

Jedná se o odborný časopis, který uveřejňuje původní, česky psané přírodovědné, historické a společenskovědné práce a sdělení, které pojednávají o vývoji přírody a společnosti podblanické oblasti v širším slova smyslu. Od ročníku 48/2008 je časopisem recenzovaným.

Vydavatelé

Státní okresní archiv Benešov, Muzeum Podblanicka.

Vedení

Redakční rada Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka

Předseda

 • Mgr. Radovan Cáder

Členové

 • Ing. Karel Bárta
 • prof. RNDr. Lubomír Hanel CSc.
 • doc. PhDr. Bohumil Jiroušek Dr.
 • Mgr. Václav Kovařík
 • PhDr. Jindřich Nusek
 • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Dr.h.c.
 •  
 • PhDr. Eduard Šimek, CSc.
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Václav Zelený, CSc.
 • doc. PhDr. Lydia Petráňová
 • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD.
 • Mgr. Michal Sejk; Ing. Pavel Pešout

Hlavní redaktor oddílu Příroda

 • prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Hlavní redaktoři oddílu Společnost

 • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.a Mgr. Michal Sejk

Periodicita

dvakrát ročně

ISSN

0487-5648

Kontakt

Muzeum Podblanicka, Zámek 1, Vlašim, 258 01, muzeum-vlasim@iol.cz

Pokyny pro autory