Informace pro badatele
Kontaktní informace
Pod Lihovarem 2145, Benešov, PSČ 256 01
311 000 101
Email: soka-benesov@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00

Dotazy na badatelnu

Email: soka-benesov@soapraha.cz
Telefon: 311 000 101 (sekretariát), 311 000 108 (badatelna)

Informace pro badatele

1. Studium v badatelně
Studium archiválií v badatelně upravuje badatelský řád. Návštěvník archivu je povinen předložit občanský průkaz a vyplnit badatelský list. Zpřístupnění archiválií omezuje kromě zákonných norem jejich fyzický stav a aktuální stav zpracování fondu. Neuspořádané fondy a sbírky jsou v zásadě nepřístupné; pro jejich zpřístupnění je nutno požádat vedoucího oddělení, nicméně zpřístupnění není nárokovou záležitostí. Běžně přístupné nejsou dále archiválie mladší třiceti let a archiválie obsahující osobní a citlivé údaje dosud žijích osob. Archiválie ke studiu si lze objednat telefonicky nebo přímo v badatelně archivu. Součástí archivu je i knihovna se zaměřením na obecné a regionální dějiny.

2. Žádost o rešerši
Prostřednictvím písemné žádosti lze Státní okresní archiv v Benešově požádat o provedení rešerše, výpisu či opisu z archivních fondů. Tato žádost musí být podána na platném a řádně vyplněném formuláři, zaslaném do archivu poštou, prostřednictvím datové schránky, emailem nebo osobním doručením (vyplněním na místě). Telefonicky jsou podávány pouze informace, nikoliv přijímány rešerše. Případné reprodukce archiválií mohou být opatřeny ověřovací doložkou. Zhotovování rešerší je zpoplatňováno v souladu s interními a centrálními nařízeními. Pořizování kopií a ověřování pro původce fondů (nebo jejich právní nástupce) a státní orgány je poskytováno zdarma.

Veškeré placené služby jsou zpoplatňovány dle aktuálního sazebníku úhrad.