Omezení přístupu ke sčítání lidu v SOkA Kladno
scitaci_arch_1880.jpg

Státní okresní archiv Kladno zpřístupnil v aplikaci eBadatelna (https://ebadatelna.soapraha.cz/) digitální kopie sčítacích operátů z roku 1869, 1880, 1890 z fondu Okresní úřad Slaný (1850-1945). Zdigitalizované originály operátů jsou z důvodu jejich fyzické ochrany trvale nepřístupné .

Postupně probíhá digitalizace dalšího ročníku sčítání lidu z tohoto fondu, ročníku 1900 a digitální reprodukce budou zpřístupňovány průběžně. 

Zároveň archiv oznamuje omezení badatelského přístupu ke sčítacím operátům ročníku 1910, u nichž bude brzy zahájena digitalizace. Z důvodu přípravy k digitalizaci je omezen přístup ke sčítání lidu z roku 1921 pro soudní okresy Velvary, Kladno a Unhošť. Stav přístupnosti je nutné v předstihu konzultovat s pracovníky SOkA Kladno.

Bez omezení je přístupné sčítání lidu z roku 1921 pro soudní okres Slaný z fondu Okresní úřad Slaný (1850-1945).

Děkujeme za pochopení.

Publikováno od 01.01.2024, do 30.06.2024, poslední úprava 18.12.2023 sovak.