Zpřístupnění databáze Sčítací operáty okresu Mělník z let 1900, 1910 a 1921 na webu
scitaci_arch.jpg

Vznik databáze a její zpřístupnění veřejnosti je projektem Státního okresního archivu Mělník, jehož realizace započala v roce 2016. Tvorba elektronické báze dat proběhla přímou excerpcí demografických dat ze sčítacích operátů města Mělníka z let 1900, 1910 a 1921 do předem připravených tabulek, s využitím řízených slovníků pro účely strojového statistického zpracování dat. Databáze je dostupná na webových stránkách: http://scitani.soapraha.cz. a umožňuje fulltextové vyhledávání a prohlížení veškerých dat získaných ze sčítacích archů, a to podle několika kritérií kopírujících rubriky obsažené v těchto archiváliích, konkrétně podle čísla popisného, městské části Mělníka (popř. osady, ulice), jména a příjmení sčítané osoby, jejího data, místa a okresu narození.

Databáze aktuálně obsahuje informace o osobách získané ze sčítacích archů dochovaných ze sčítání lidu města Mělníka a jeho příměstských částí a osad (Blata, Chloumek, Malý Borek, Okrouhlík, Podolí, Rybáře a Záduší). Dosud bylo zpracováno 3 664 sčítacích archů, z nichž byly přeneseny údaje k 15 582 osobám. Zpřístupněny jsou záznamy ze sčítání lidu z let 1900 a 1910, které již prošly následnou revizí a kontrolou zpracovatelů. Data ze sčítání z roku 1921 budou s ohledem na ochranu osobních údajů veřejně publikována ne dříve než v roce 2021. Vytváření databáze pokračuje a postupně budou zpřístupňovány další demografická data získaná ze sčítání lidu z let 1900, 1910 a 1921, a to i pro další obce a města okresu Mělník.

Publikováno od 20.03.2020, do 22.05.2020, poslední úprava 05.08.2022 Kempna.