Úřední deska

Volná služební místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. březen 2023. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 08.02.2023 do 31.03.2023