Úřední deska

Veřejné zakázky

Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 17.03.2021 do 31.12.2021


Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun - Zrušeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 27.11.2020 do 31.05.2021


Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení "Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor.
Publikováno od 21.09.2020 do 30.04.2021