Úřední deska

Veřejné zakázky

Zabezpečení objektů SOA Praha


Publikováno od 05.10.2021 do 31.12.2021


Správa výtahů

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Technická správa budov ".
Publikováno od 04.10.2021 do 31.12.2021


Technická správa budov


Publikováno od 01.09.2021 do 31.12.2021


Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 17.03.2021 do 31.12.2021