Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje

Státní oblastní archiv v Praze zveřejňuje dálkovým způsobem povinně zveřejňované údaje.
Publikováno od 17.11.2019 do 31.12.2024

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze

Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

Opatření k provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Publikováno od 23.09.2020 do 31.12.2024

Veřejné zakázky

Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 17.03.2021 do 31.12.2021


Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun - Zrušeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 27.11.2020 do 31.05.2021


Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení "Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor.
Publikováno od 21.09.2020 do 30.04.2021

Volná služební místa

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.

Výroční zprávy a plány práce

Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020.
Publikováno od 13.04.2021 do 31.12.2022


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2021

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 06.04.2021 do 31.12.2022


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019.
Publikováno od 03.03.2020 do 31.12.2024


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2020

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 31.01.2020 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018
Publikováno od 04.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024

SazebníkyDalší sdělení

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.