Kontakty

Adresa

Státní okresní archiv Rakovník
Plzeňská 2493, Rakovník, PSČ 269 01
Tel: 313 513 062
E-mail: soka-rakovnik@soapraha.cz
ID datové schránky (platí i pro okresní archivy): k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Renata Mayerová, vedoucí oddělení, archivní inspektorka, redaktorka Rakovnického historického sborníku
Tel:313 513 062 (linka 750), 311 000 750, 737 277 826, E-mail: renata.mayerova@soapraha.cz

Archiváři

 PhDr. Jan Krško, samostatný odborný archivář, archivní inspektor, člen redakční rady Rakovnického historického sborníku
Tel:313 513 062 (linka 751), 311 000 751, E-mail: jan.krsko@soapraha.cz

 Mgr. Lucie Jedličková, samostatná odborná archivářka, předarchivní péče
Tel:313 513 062 (linka 753), 311 000 753 , E-mail: lucie.jedlickova@soapraha.cz

 Mgr. Markéta Jindráková, samostatná odborná archivářka, evidence fondů NAD, archivní knihovny
Tel:313 513 062 (linka 754), 311 000 754 , E-mail: marketa.jindrakova@soapraha.cz

 Luboš Smitka, samostatný odborný archivář, obsluha studovny a s ní spojená agenda
Tel:311 000 758 (studovna), 311 000 752 , E-mail: lubos.smitka@soapraha.cz

 Marcela Pokorná, archivářka, administrativa
Tel:313 513 062 (linka 755), 311 000 755, E-mail: marcela.pokorna@soapraha.cz

 PhDr. Veronika Doušová, (v současné době na mateřské dovolené)

Manipulační pracovníci

 Josef Hašek, údržba objektu, řidič
Tel:313 513 062 (linka 756), 311 000 756, 603 191 671, E-mail: josef.hasek@soapraha.cz