Informace pro badatele

Kontakní informace

Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29
257 710 492
Email: soka-praha.zapad@soapraha.cz
Datová schránka: k28aiwy

Otevírací doba badatelny

Po, St 8.00-17.00
Od 1. 3. 2020 slouží badatelna rovněž pro studium archiválií Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Zájemci o studium archiválií Státního okresního Praha-východ si musí návštěvu vždy předem sjednat na tel. 284 890 487, nebo písemně přes e-mail soka-praha.vychod@soapraha.cz. Příprava a převoz archiválií do Dobřichovic zabere 5-8 pracovních dní od objednání. O připravenosti archiválií ke studiu budete vyrozuměni.


Upozornění: Badatelna Státního okresního archivu Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích je z důvodu stěhování archiválí do odvolání uzavřena!

Dotazy na badatelnu

Email: soka-praha.zapad@soapraha.cz
Telefon: 257 710 492

Informace pro badatele

SOkA Praha-západ se sídlem v Praze poskytuje své služby badatelům v badatelně v určených badatelských dnech, mimo tyto dny výhradně po předchozí domluvě (telefonem, e-mailem, poštou, nebo osobně). Studium archiválií v badatelně upravují archivní legislativa a badatelský řád. Zájemce o studium (badatel) si na základě zvoleného tématu vyhledá v přehledu archivních fondů a sbírek příslušné archivní fondy. V případě potřeby mu při výběru archivního materiálu poradí pracovník badatelny či jiný pracovník archivu. Při návštěvě archivu badatel předloží průkaz totožnosti a vyplní badatelský list.

K archivním fondům existují archivní pomůcky, které jsou výsledkem zpracování archiválií. V nich lze nalézt informace o obsahu archiválií a základní informace o jejich původci. Na základě archivní pomůcky badatel vybere konkrétní archiválie nebo jejich skupiny. Archivní materiál bývá v badatelně připraven zpravidla do dvou dnů, v některých případech příprava vzhledem k povaze a rozsahu archivního materiálu vyžaduje delší dobu.

Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úhradu reprodukce. Na základě povolení ředitele může též pořizovat vlastní reprodukce, avšak výhradně s pomocí bezkontaktních reprodukčních zařízení a bez použití blesku.

Badatel může využívat i archivní knihovnu, obsahující především regionální literaturu pro okres Praha-západ, základní edice pramenů k českým dějinám, základní díla týkající se české a československé historie, archivnictví, pomocných věd historických, dějin správy, dále jazykové slovníky, encyklopedie, bibliografie atd.

O provedení rešerše, výpis nebo opis archiválií lze požádat prostřednictvím písemné žádosti zaslané archivu (výjimečně též na základě ústní žádosti). V případě potřeby jsou připojené reprodukce archiválií opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). SOkA Praha-západ se sídlem v Praze může pouze potvrdit a sdělit údaje, které přímo zjistil z archiválií, pokud se dochovaly a jsou v jeho správě, případně doporučit kontakt na jiný archiv či organizaci, nepřísluší mu rozhodovací pravomoc. Rešerše, výpisy, opisy a reprodukce archiválií jsou zpoplatněny podle ceníku, který je součástí badatelského řádu.