Dokumenty a formuláře

Organizační předpisy

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze
Dokument ve formátu PDF (197 kB)
Organizační řád Státního oblastního archivu v Praze
Dokument ve formátu PDF (165 kB)
Etický kodex zaměstnance Státního oblastního archivu v Praze
Dokument ve formátu PDF (329 kB)
Organizační struktura SOA v Praze
Dokument ve formátu PDF (392 kB)

Dokumenty upravující podmínky využívání archiválií

Badatelský řád
Dokument ve formátu PDF (85 kB)
Sazebník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Státním oblastním archivem v Praze
Dokument ve formátu PDF (89 kB)
Dodatek k ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy a upřesnění a sjednocení praxe v některých případech při pořizování reprodukcí archiválií
Dokument ve formátu PDF (43 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dokument ve formátu PDF (34 kB)

Formuláře žádostí o výpisy, kopie, rešerše

Žádost o zpracování rešerše
Dokument ve formátu DOC (35 kB)
Žádost o výpis z archiválie
Dokument ve formátu DOC (32 kB)
Objednávka digitálních a mikrografických prací
Dokument ve formátu XLS (52 kB)
Objednávka elektrografických prací
Dokument ve formátu XLS (52 kB)
Objednávka genealogické rešerše
Dokument ve formátu DOC (35 kB)
Application for Genealogical Research
Dokument ve formátu DOC (31 kB)
Gesuch über die genealogische Nachforschung
Dokument ve formátu DOC (31 kB)
Žádost o výpis z protokolu o závěrečné/maturitní zkoušce
Dokument ve formátu DOC (32 kB)
Žádost o kopii z protokolu o závěrečné/maturitní zkoušce
Dokument ve formátu DOC (33 kB)
Žádost o výpis z třídního výkazu
Dokument ve formátu DOC (32 kB)
Žádost o kopii z třídního výkazu
Dokument ve formátu DOC (33 kB)
Žádost o matriční výpis
Dokument ve formátu DOC (33 kB)

Formuláře pro původce

Žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení zanikajícího původce
Dokument ve formátu DOC (33 kB)