Kontakty

Adresa

Státní okresní archiv Kutná Hora
Benešova 257/33, Kutná Hora, PSČ 284 80
E-mail: soka-kutna.hora@soapraha.cz
ID datové schránky (platí i pro okresní archivy): k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělení
Tel:321 024 350, E-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

Archiváři

 PhDr. Jana Vaněčková, zástupkyně vedoucího, zpracování historických fondů, badatelské dotazy
Tel:321 024 351, E-mail: jana.vaneckova@soapraha.cz

 Mgr. Viktor Pohanka, zpracování historických fondů se zaměřením na archiválie královské mincovny a montánní prameny, badatelské dotazy, vedení evidence NAD
Tel:321 024 354, E-mail: viktor.pohanka@soapraha.cz

 Hana Pospíšilová, vyhledávání dokumentů, předarchivní péče a skartační řízení, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 352, E-mail: hana.pospisilova@soapraha.cz

 Jiřina Vašíčková, badatelna, evidence NAD, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 356, 321 024 359 (badatelna), E-mail: jirina.vasickova@soapraha.cz

 Jana Lebedová, badatelna, knihovna, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 357, 321 024 360 (badatelna), E-mail: jana.lebedova@soapraha.cz

Administrativní pracovníci

 Markéta Šimůnková, hospodářka, administrativa
Tel:321 024 353, E-mail: marketa.simunkova@soapraha.cz

Manipulační a techničtí pracovníci

 Jana Novotná, manipulační pracovnice
Tel:321 024 355

 Jan Novák, správce budovy
Tel:321 024 358