Kontakty – pracovníci abecedně  | 

  Ateliér SOA v Praze, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurování a konzervace archiválií
Tel: 974 847 354, E-mail: atelier@soapraha.cz

 Balá Michaela, Bc., Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Nahlédací agenda
Tel: 311 000 205; 770 192 470, E-mail: michaela.bala@soapraha.cz

 Baranová Simona, Mgr. et Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Knihovnice
Tel: 974 847 367, E-mail: simona.baranova@soapraha.cz

 Barešová Jana, Ing., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Interní auditorka
Tel: 974 847 384, 311 000 705, 737 277 850, E-mail: jana.baresova@soapraha.cz

 Bártová Petra, Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Badatelna, rešerše, správa fotodokumentace, hospodářka
Tel: 311 000 101, 737 277 859, E-mail: petra.bartova@soapraha.cz

 Běhounková Iva, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivářka
Tel: 974 847 550, E-mail: iva.behounkova@soapraha.cz

 Boubín Jiří, PhDr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Evidence archiválií, nahlédací agenda
Tel: 237 836 654, E-mail: jiri.boubin@soapraha.cz

 Breburdová Miroslava, Mgr. et Mgr., Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Badatelna, rešerše, zpracování archiválií
Tel: 311 000 107, E-mail: miroslava.breburdova@soapraha.cz

 Bretšnajdrová Ivana, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Materiálová účetní
Tel: 974 847 375, E-mail: ivana.bretsnajdrova@soapraha.cz

 Buchtele Pavel, PhDr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Předarchivní péče, nahlédací agenda
Tel: 237 836 657, 737 277 854, E-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

 Bursa Libor, Státní okresní archiv Mělník – Technický pracovník
Řidič, údržba objektu
Tel: 311 000 407; 775 887 474, E-mail: libor.bursa@soapraha.cz

 Cingrová Jana, Mgr., Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Předarchivní péče u obcí
Tel: 311 000 203, 770 120 275, E-mail: jana.cingrova@soapraha.cz

 Crháková Marta, Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Digitalizace archiváliíT
Tel: 311 000 102, E-mail: marta.crhakova@soapraha.cz

 Černá Eliška, Bc., Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivářka
Tel: 321 724 273, E-mail: eliska.cerna@soapraha.cz

 Černá Ivana, Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Odborný referent, specializace: fondy škol, předarchivní péče
Tel: 311 000 704, E-mail: ivana.cerna@soapraha.cz

 Černošková Alena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Personalistka
Tel: 974 847 372, 775 532 421, E-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

 Černošková Alena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Personalistka
Tel: 974 847 372, E-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

 Čtvrtník Mikuláš, PhDr., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Vedoucí oddělení, archivní a spisová služba u veřejnoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 360, 737 277 816, E-mail: mikulas.ctvrtnik@soapraha.cz

 Dlouhý Pavel, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Odborné pořádací práce, vyhledávání a odborné rešerše
Tel: 974 847 567, E-mail: pavel.dlouhy@soapraha.cz

 Dolečková Kateřina, Mgr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Knihovna, nahlédací agenda
Tel: 237 836 658, E-mail: katerina.doleckova@soapraha.cz

 Doležal Daniel, PhDr., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Ředitel archivu
Tel: 974 847 358, E-mail: daniel.dolezal@soapraha.cz

 Doušová Veronika, PhDr., Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
(v současné době na mateřské dovolené)
Tel: není, E-mail: není

 Drahovzalová Lucie, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Služba v badatelně
Tel: 974 847 269, E-mail: lucie.drahovzalova@soapraha.cz

 Drlička Juraj, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Provozní technik, veřejné zakázky
Tel: 974 847 356, 604 272 955, E-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz

 Ďuriš Josef, Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Manipulační pracovníci
Domovník
Tel: 604 116 461, E-mail: není

 Dvořáková Eva, Bc., Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Archivářka, knihovnice
Tel: 321024457, E-mail: eva.dvorakova@soapraha.cz

 Fabianková Klára, Ing., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Vyhledávání v archivních souborech
Tel: 974 847 382, E-mail: klara.fabiankova@soapraha.cz

 Fiedler Pavel, Mgr., Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Odborný archivář: pořádání fondů obcí a spolků
Tel: 311 000 402, E-mail: pavel.fiedler@soapraha.cz

 Fryaufová Kateřina, Mgr. Bc., Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatná odborná archivářka; fondy družstev a spolků, odborné rešerše, předarchivní péče
Tel: 311 000 152, E-mail: katerina.fryaufova@soapraha.cz

 Hála Josef, Ing., Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Vedoucí ekonomicko správního oddělení
Tel: 974 847 371, 607 804 979, E-mail: josef.hala@soapraha.cz

 Haldová Barbora, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
archivní péče a spisová služba (školství), odborné pořádací práce
Tel: 603 196 841, 974 847 556, E-mail: barbora.haldova@soapraha.cz

 Hašek Josef, Státní okresní archiv Rakovník – Manipulační pracovníci
Údržba objektu, řidič
Tel: 313 513 062 (linka 756), 311 000 756, 603 191 671, E-mail: josef.hasek@soapraha.cz

 Hendrychová Zuzana, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: zuzana.hendrychova@soapraha.cz

 Henzelínová Iveta, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Zásobovač
Tel: 974 847 353, 737 277 839, E-mail: iveta.henzelinova@soapraha.cz

 Herian Tomáš, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 321024450, 737 277 818, E-mail: tomas.herian@soapraha.cz

 Hloušková Helena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivářka, šlechtické rodinné archivy, fotosbírka
Tel: 974 847 342, 974 847 511, E-mail: helena.hlouskova@soapraha.cz

 Hniličková Karolina, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Digitalizace archiválií
Tel: 974 847 374, E-mail: karolina.hnilickova@soapraha.cz

 Horáčková Ivana, Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivářka, předarchivní péče, evidence NAD
Tel: 321 724 273, E-mail: ivana.horackova@soapraha.cz

 Hradecká Vladimíra, PhDr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Odborné pořádací práce
Tel: 974 847 569, E-mail: vladimira.hradecka@soapraha.cz

 Hrdličková Markéta, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Sekretářka ředitele
Tel: 974 847 358, 737 277 835, E-mail: marketa.hrdlickova@soapraha.cz

 Hrdličková Anna, Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení – Archiváři
Badatelská agenda, zpracování archiválií
Tel: 237 836 666, E-mail: anna.hrdlickova@soapraha.cz

 Hrubá Tereza, Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení – Archiváři
Badatelská agenda, regionální periodika
Tel: 237 836 665, E-mail: tereza.hruba@soapraha.cz

 Hrubešová Zuzana, Mgr., Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Odborná archivářka: provoz badatelny, správa archivní knihovny, vedení evidence NAD
Tel: 311 000 406, E-mail: zuzana.hrubesova@soapraha.cz

 Humhal Michal, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Informační a telekomunikační technika
Tel: 974 847 386, 776 764 337, E-mail: michal.humhal@soapraha.cz

 Hurtová Veronika, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Archiváři
Odborný rada - fondy obcí
Tel: 321 024 502; 739 505 707, E-mail: veronika.hurtova@soapraha.cz

 Chaloupková Marcela, Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Obsluha badatelny, nahlédací agenda, provozní záležitosti
Tel: 311 000 201, 776 256 303, E-mail: marcela.chaloupkova@soapraha.cz

 Jakl Michal, Mgr., Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení – Archiváři
Zpracování archválií, předarchivní péče, nahlédací agenda
Tel: 237 836 664, mobil 603 196 843, E-mail: michal.jakl@soapraha.cz

 Jakubínská Ivana, Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Archivářka: pořádání sbírek fotografií a soudobé dokumentace
Tel: 311 000 401, E-mail: ivana.jakubinska@soapraha.cz

 Janotová Šárka, Mgr., Ph.D., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Vedoucí oddělení fondů hospodářských subjektů
Tel: Tel:974 847 379, 737 277 830, E-mail: sarka.janotova@soapraha.cz

 Jedličková Lucie, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
Samostatná odborná archivářka, předarchivní péče
Tel: 313 513 062 (linka 753), 311 000 753 , E-mail: lucie.jedlickova@soapraha.cz

 Jindráková Markéta, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
Samostatná odborná archivářka, evidence fondů NAD, archivní knihovny
Tel: 313 513 062 (linka 754), 311 000 754 , E-mail: marketa.jindrakova@soapraha.cz

 Jirsík Tobiáš, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivář
Tel: 974 847 361, E-mail: tobias.jirsik@soapraha.cz

 Jobeková Habrová Kateřina, Mgr., Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Odborný rada, specializace: vedení evidence NAD, technická redakce sborníku
Tel: 311 000 709, gsm: 737 277 827, E-mail: katerina.jobekova@soapraha.cz

 Juřena Jan, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Zástupce vedoucího, archivář, rešerše, badatelské dotazy
Tel: 321024455, 321024456, E-mail: jan.jurena@soapraha.cz

 Kaňa Patrik, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče a spisová služba u justičních původců, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 546, E-mail: patrik.kana@soapraha.cz

 Karešová Helena, Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Badatelna, pořádání novodobých fondů, knihovna
Tel: 311 000 104, E-mail: helena.karesova@soapraha.cz

 Kempná Beata, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Využívání archiválií, badatelská agenda
Tel: 974 847 267, 737 277 815, E-mail: beata.kempna@soapraha.cz

 Kernalová Alena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
odborný archivář, fondy valdštejnského archivu
Tel: 974 847 547, E-mail: alena.kernalova@soapraha.cz

 Kmochová Hana, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Zástupce ředitele archivu, vedoucí oddělení, koordinace odborné činnosti v SOA Praha, metodický dohled
Tel: 974 847 383, 737 277 846, E-mail: hana.kmochova@soapraha.cz

 Knoblauová Martina, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Pořádací práce, vyhledávání v archivních souborech
Tel: 974 847 569, E-mail: martina.knoblauova@soapraha.cz

 Kopalová Radka, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče a spisová služba u veřejnoprávních původců a zdravotnických zařízení, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 369, 739 505 704, E-mail: radka.kopalova@soapraha.cz

 Kopečková Eva, Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatná odborná archivářka; fondy obcí a MNV
Tel: 311 622 645, E-mail: eva.kopeckova@soapraha.cz

 Kosová Veronika, Bc. et Bc., Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Předarchivní péče u justičních původců a škol
Tel: 311 000 204, 770 192 469, E-mail: veronika.kosova@soapraha.cz

 Košík Michal, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Informační a telekomunikační technika
Tel: 974 847 454, 737 277 829, E-mail: michal.kosik@soapraha.cz

 Koucký Karel, PhDr., Státní okresní archiv Kladno – Vedení archivu
Předarchivní péče u organizačních složek státu, krajských příspěvkových organizací a soukromoprávních původců
Tel: 311 000 200, 603 196 847, E-mail: karel.koucky@soapraha.cz

 Kovář Lukáš, Mgr., Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení – Archiváři
Předarchivní péče, evidence NAD, nahlédací agenda
Tel: 237 836 663, mobil: 770 128 191, E-mail: lukas.kovar@soapraha.cz

 Kozlová Irena, Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatná archivářka
Tel: 311 622 645, E-mail: irena.kozlova@soapraha.cz

 Krákora Tomáš, PhDr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Zpracování archiválií
Tel: 257 710 492, E-mail: soka-praha.zapad@soapraha.cz

 Krško Jan, PhDr., Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
Samostatný odborný archivář, archivní inspektor, člen redakční rady Rakovnického historického sborníku
Tel: 313 513 062 (linka 751), 311 000 751, E-mail: jan.krsko@soapraha.cz

 Kubínová Marie, Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Archivářka, specializace: badatelna, digitalizace
Tel: 311 000 701, E-mail: marie.kubinova@soapraha.cz

 Kunstová Jana, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Archivář
Tel: 974 847 558, E-mail: jana.kunstova@soapraha.cz

 Lebedová Jana, Státní okresní archiv Kutná Hora – Archiváři
Badatelna, knihovna, zpracování novodobých fondů
Tel: 321 024 357, 321 024 360 (badatelna), E-mail: jana.lebedova@soapraha.cz

 Ledl Petr, Mgr., Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Pořádání fondů, obsluha badatelny
Tel: Tel: 311 000 405, E-mail: petr.ledl@soapraha.cz

 Lesenská Lenka, MgA., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: není

 Levá Eva, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Archiváři
Odborný referent - předarchivní péče, evidence PEvA
Tel: 321 024 501; 737 277 851, E-mail: eva.leva@soapraha.cz

 Linhart Marek, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 550, E-mail: marek.linhart@soapraha.cz

 Machová Věra, Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Odborná archivářka: předarchivní péče, pořádání fondů obcí a MNV
Tel: 311 000 403; 737 277 858, E-mail: vera.machova@soapraha.cz

 Matoušek Martin, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Archiváři
Odborný referent, ONV Nymburk, fondy škol, spolků, osobní fondy, archivní sbírky (fotografie, mapy, pohlednice, plakáty)
Tel: 321 024 505, E-mail: martin.matousek@soapraha.cz

 Matyska Jan, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Matriční agenda
Tel: 974 847 361, 770 195 733, E-mail: jan.matyska@soapraha.cz

 Mayerová Renata, Mgr., Státní okresní archiv Rakovník – Vedení archivu
Vedoucí oddělení, archivní inspektorka, redaktorka Rakovnického historického sborníku
Tel: 313 513 062 (linka 750), 311 000 750, 737 277 826, E-mail: renata.mayerova@soapraha.cz

 Mihalik Tomáš, Mgr., Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Pořádání novodobých fondů, rešerše, evidence NAD, předarchivní péče
Tel: 311 000 106, E-mail: tomas.mihalik@soapraha.cz

 Michálek Ivan, Mgr., Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Odborný rada, specializace: fondy ONV, předarchivní péče
Tel: 311 000 707, gsm: 770 177 294, E-mail: ivan.michalek@soapraha.cz

 Mládková Jitka, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Předarchivní péče a spisová služba u soukromoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 380, 737 277 831, E-mail: jitka.mladkova@soapraha.cz

 Moldaschelová Michaela, Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Archivářka, administrativa
Tel: 326 722 244, 321024451, 737277821, E-mail: michaela.moldaschelova@soapraha.cz

 Mrázová Pavla, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Nahlédací agenda, zpracování archiválií
Tel: 237 836 655, E-mail: pavla.mrazova@soapraha.cz

 Mrkvičková Zdeňka, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Pomocné pořádací práce, vyhledávání v archivních souborech
Tel: 974 847 558, E-mail: zdenka.mrkvickova@soapraha.cz

 Müllerová Jana, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Účetní
Tel: 974 847 373, 737 277 813, E-mail: jana.mullerova@soapraha.cz

 Munková Markéta, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Vedení archivu
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, právník
Tel: 974 847 233, 731 629 563, E-mail: marketa.munkova@soapraha.cz

 Neřoldová Lenka, PhDr., Státní okresní archiv Kolín – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 321 724 273, 737 277 834, E-mail: lenka.neroldova@soapraha.cz

 Novák Jan, Státní okresní archiv Kutná Hora – Manipulační a techničtí pracovníci
Správce budovy
Tel: 321 024 358, E-mail: není

 Nováková Monika, Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Obsluha badatelny, správa knihovny, nahlédací agenda
Tel: 311 000 206, E-mail: monika.novakova@soapraha.cz

 Novotná Jana, Státní okresní archiv Kutná Hora – Manipulační a techničtí pracovníci
Manipulační pracovnice
Tel: 321 024 355, E-mail: není

 Novotný Robert Radim, Mgr., Státní okresní archiv Kladno – Archiváři
Nahlédací agenda, akviziční činnost
Tel: 311 000 202, E-mail: robert.novotny@soapraha.cz

 Nývltová Vladěna, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče, správa dokumentů a spisová služba (soudy, státní zastupitelství)
Tel: 974 847 342, E-mail: vladena.nyvltova@soapraha.cz

 Pátrová Karin, PhDr., Ph.D., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Zpracování archiválií, redakce sborníku
Tel: 237 836 652, E-mail: karin.patrova@soapraha.cz

 Pejša Jaroslav, Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivář, badatelská agenda
Tel: 321 724 273, E-mail: jaroslav.pejsa@soapraha.cz

 Pejšová Kateřina, Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivářka
Tel: 321 724 273, E-mail: katerina.pejsova@soapraha.cz

 Pchálková Veronika, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Služba v badatelně
Tel: 974 847 269, E-mail: veronika.pchalkova@soapraha.cz

 Pinkasová Monika, Bc., DiS., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: monika.pinkasova@soapraha.cz

 Pohanka Viktor, Mgr., Státní okresní archiv Kutná Hora – Archiváři
Zpracování historických fondů se zaměřením na archiválie královské mincovny a montánní prameny, badatelské dotazy, vedení evidence NAD
Tel: 321 024 354, E-mail: viktor.pohanka@soapraha.cz

 Pokorná Marcela, Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
Archivářka, administrativa
Tel: 313 513 062 (linka 755), 311 000 755, E-mail: marcela.pokorna@soapraha.cz

 Pospíšilová Hana, Státní okresní archiv Kutná Hora – Archiváři
Vyhledávání dokumentů, předarchivní péče a skartační řízení, zpracování novodobých fondů
Tel: 321 024 352, E-mail: hana.pospisilova@soapraha.cz

 Procházková Marie, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče a spisová služba u veřejnoprávních původců, e-skartační řízení
Tel: 974 847 382, 603 196 848, E-mail: marie.prochazkova@soapraha.cz

 Pruchová Tereza, Mgr., Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Rada, specializace: předarchivní péče, historické fondy, fondy novodobé
Tel: 311 000 708, gsm: 737 277 849, E-mail: tereza.pruchova@soapraha.cz

 Punčochář Roman, Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatný archivář, fondy hospodářských subjektů
Tel: 311 000 153, E-mail: roman.puncochar@soapraha.cz

 Radová Hana, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Mzdová účetní
Tel: 974 847 364, 737 277 844, E-mail: hana.radova@soapraha.cz

 Ronková Veronika, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: není

 Řezníček Michal, PhDr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Vedení archivu
Vedoucí oddělení, odborný rada - archivní fondy týkající se Poděbrad a Lysé nad Labem, církevní fondy, předarchivní péče
Tel: 321 024 500; 737 277 825, E-mail: michal.reznicek@soapraha.cz

 Sárová Obrazová Martina, Mgr., Státní okresní archiv Mělník – Archiváři
Archivářka
Tel: 311 000 404, E-mail: martina.obrazova@soapraha.cz

 Sejk Michal, Mgr., Státní okresní archiv Benešov – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 100, 603 191 670, E-mail: michal.sejk@soapraha.cz

 Scholzová Zuzana, Mgr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Archiváři
Badatelna, zpracování archiválií
Tel: 237 836 662, E-mail: zuzana.scholzova@soapraha.cz

 Sklenářová Magdalena, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Služba v badatelně
Tel: 974 847 269, E-mail: magdalena.sklenarova@soapraha.cz

 Smitka Luboš, Státní okresní archiv Rakovník – Archiváři
Samostatný odborný archivář, obsluha studovny a s ní spojená agenda
Tel: 311 000 758 (studovna), 311 000 752 , E-mail: lubos.smitka@soapraha.cz

 Smitka Jiří, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Vedoucí oddělení, rodinné archivy, osobní fondy, předarchivní péče
Tel: 974 847 340, 603 192 756, E-mail: jiri.smitka@soapraha.cz

 Smolová Věra, PhDr., Státní okresní archiv Příbram – Vedení archivu
Vedoucí oddělení, specializace: historické fondy, předarchivní péče
Tel: 311 000 700, gsm: 737 277 814, E-mail: vera.smolova@soapraha.cz

 Sovák Martin, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Vedoucí oddělení, využívání archiválií, badatelská agenda, exkurze, webové stránky
Tel: 974 847 265, 739 505 706, E-mail: martin.sovak@soapraha.cz

 Státník Dalibor, Mgr., Ph.D., Státní okresní archiv Mělník – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 311 000 400, 737 277 824, E-mail: dalibor.statnik@soapraha.cz

 Stieglerová Pavla, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Na mateřské dovolené
Tel: není, E-mail: není

 Strnadová Jana, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče a spisová služba u justičních původců, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 548, 736 118 810, E-mail: jana.strnadova@soapraha.cz

 Stuchlíková Zuzana, Státní oblastní archiv v Praze – Sekretariát ředitele
Administrativní pracovnice
Tel: 974 847 217, E-mail: zuzana.stuchlikova@soapraha.cz

 Svobodová Lenka, Mgr. et Bc, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů veřejné správy
Archivní péče a spisová služba (Krajský úřad), odborné pořádací práce (politická správa)
Tel: 974 847 362, E-mail: lenka.svobodova@soapraha.cz

 Šiman Jan, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Hlavní účetní
Tel: 974 847 365, 603 190 721, E-mail: jan.siman@soapraha.cz

 Šímová Jiřina, Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatná archivářka, fondy bankovních ústavů
Tel: 311 000 153, E-mail: jirina.simova@soapraha.cz

 Šimůnková Markéta, Státní okresní archiv Kutná Hora – Administrativní pracovníci
Hospodářka, administrativa
Tel: 321 024 353, E-mail: marketa.simunkova@soapraha.cz

 Šiška Jiří, Mgr., Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Archivář
Tel: 321 024452, E-mail: jiri.siska@soapraha.cz

 Škabrada Jiří, BcA., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Fotograf, dokumentátor
Tel: 974 847 385, 737 277 845, E-mail: jiri.skabrada@soapraha.cz

 Šmídová Jana, Státní okresní archiv Beroun – Archiváři
Samostatná odborná archivářka; fondy škol a školských zařízení, knihovnice
Tel: 311 000 154, E-mail: jana.smidova@soapraha.cz

 Šnorková Magdalena, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy
Odborné pořádací práce
Tel: 974 847 547, E-mail: magdalena.snorkova@soapraha.cz

 Šoltysová Blanka, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Administrativní pracovníci
Sekretariát, hospodářka
Tel: 237 836 651, 603 196 840, E-mail: blanka.soltysova@soapraha.cz

 Špůrová Jana, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Archiváři
Odborný referent - badatelna, archivní knihovna
Tel: 321 024 503, E-mail: jana.spurova@soapraha.cz

 Šteflová Veronika, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Restaurátorka
Tel: 974 847 354, E-mail: veronika.steflova@soapraha.cz

 Štrobl Karel, Mgr., Ph.D., Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivář, redakce APK
Tel: 321 724 273, E-mail: karel.strobl@soapraha.cz

 Šulc Jaroslav, PhDr., Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích – Vedení archivu
Vedoucí oddělení, vedoucí oddělení Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, pověřený řízením Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Tel: 237 836 650, 737 277 842, E-mail: jaroslav.sulc@soapraha.cz

 Topinka Jiří, Mgr., Státní okresní archiv Beroun – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 311 622 645; 737 277 861, E-mail: jiri.topinka@soapraha.cz

 Trávníčková Marcela, Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Dokumentátorka, reprografické práce
Tel: 974 847 378, 974 847 352, E-mail: marcela.travnickova@soapraha.cz

 Uhlíř Jan, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Služba v badatelně
Tel: 974 847 269, E-mail: jan.uhlir@soapraha.cz

 Uhlířová Marcela, Státní okresní archiv Benešov – Archiváři
Zpracování novodobých fondů, rešerše, předarchivní péče
Tel: 311 000 103, 739 505 703, E-mail: marcela.uhlirova@soapraha.cz

 Urbanová Kateřina, Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Archivářka
Tel: 321024453, E-mail: katerina.urbanova@soapraha.cz

 Vaněčková Jana, PhDr., Státní okresní archiv Kutná Hora – Archiváři
Zástupkyně vedoucího, zpracování historických fondů, badatelské dotazy
Tel: 321 024 351, E-mail: jana.vaneckova@soapraha.cz

 Vaněk Vojtěch, PhDr., Ph.D., Státní okresní archiv Kutná Hora – Vedení archivu
Vedoucí oddělení
Tel: 321 024 350, E-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

 Vašíčková Jiřina, Státní okresní archiv Kutná Hora – Archiváři
Badatelna, evidence NAD, zpracování novodobých fondů
Tel: 321 024 356, 321 024 359 (badatelna), E-mail: jirina.vasickova@soapraha.cz

 Vašíčková Anna, Bc., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení fondů hospodářských subjektů
Předarchivní péče a spisová služba u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel: 974 847 381, 737 277 847, E-mail: anna.vasickova@soapraha.cz

 Vichta Jiří, Mgr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení péče o fyzický stav archiválií
Vedoucí oddělení, problematika digitalizace archiválií, eBadatelna, archivní pomůcky online
Tel: 974 847 363, 737 277 833, E-mail: jiri.vichta@soapraha.cz

 Vindušková Zuzana, Státní okresní archiv Mladá Boleslav – Archiváři
Archivářka, oblast školství
Tel: 321024454, E-mail: zuzana.vinduskova@soapraha.cz

 Voříšková Iveta, Státní okresní archiv Příbram – Archiváři
Odborný referent, specializace: sekretariát, knihovna, fondy soudů
Tel: 311 000 703, E-mail: iveta.voriskova@soapraha.cz

 Votoupal Igor, Mgr., Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Archiváři
Odborný rada - archivní fondy týkající se Nymburka a Sadské, fondy řemeslnických cechů a živnostenských společenstev
Tel: 321 024 504, E-mail: igor.votoupal@soapraha.cz

 Zdrubecká Marcela, PhDr., Státní oblastní archiv v Praze – Oddělení využívání archiválií a evidence NAD
Knihovnice
Tel: 974 847 367, 737 277 856, E-mail: marcela.zdrubecka@soapraha.cz

 Zita Vladimír, Státní okresní archiv Kolín – Manipulační pracovníci
Správa a údržba objektu
Tel: 321 724 273, 603 196 846, E-mail: vladimir.zita@soapraha.cz

 Zitová Vilma, Státní okresní archiv Kolín – Archiváři
Archivářka, správa knihovny
Tel: 321 724 273, E-mail: katerina.pejsova@soapraha.cz

 Znamínko Jiří, Státní oblastní archiv v Praze – Ekonomicko-správní a provozní oddělení
Dopravní referent a řidič
Tel: 974 847 376, 737 277 838, E-mail: jiri.znaminko@soapraha.cz