Kontakty – vybrané pracoviště  | 

Státní okresní archiv Beroun

U Archivu 1633, Beroun 2, PSČ 266 01
Tel: 737 277 861
E-mail: soka-beroun@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Jiří Topinka, vedoucí oddělení
Tel:311 622 645; 737 277 861, E-mail: jiri.topinka@soapraha.cz

Archiváři

 Mgr. Bc. Kateřina Fryaufová, samostatná odborná archivářka; fondy družstev a spolků, odborné rešerše, předarchivní péče
Tel:311 000 152, E-mail: katerina.fryaufova@soapraha.cz

 Roman Punčochář, samostatný archivář, fondy hospodářských subjektů
Tel:311 000 153, E-mail: roman.puncochar@soapraha.cz

 Eva Kopečková, samostatná odborná archivářka; fondy obcí a MNV
Tel:311 622 645, E-mail: eva.kopeckova@soapraha.cz

 Irena Kozlová, samostatná archivářka
Tel:311 622 645, E-mail: irena.kozlova@soapraha.cz

 Jana Šmídová, samostatná odborná archivářka; fondy škol a školských zařízení, knihovnice
Tel:311 000 154, E-mail: jana.smidova@soapraha.cz

 Jiřina Šímová, samostatná archivářka, fondy bankovních ústavů
Tel:311 000 153, E-mail: jirina.simova@soapraha.cz