Kontakty – pracovníci podle oddělení  | 

Státní oblastní archiv v Praze

Archivní 4/2257, Praha 4, PSČ 149 00
Tel: 974 847 358 (sekretariát), 974 847 269 (badatelna), 974 847 357 (fax)
E-mail: e-podatelna@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel archivu
Tel:974 847 358, E-mail: daniel.dolezal@soapraha.cz, profesní životopis

 Mgr. Hana Kmochová, zástupce ředitele archivu
Tel:974 847 383, 737 277 846, E-mail: hana.kmochova@soapraha.cz

 Mgr. Markéta Munková, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel:974 847 233, 731 629 563, E-mail: marketa.munkova@soapraha.cz

 Ing. Jana Barešová, interní auditorka
Tel:974 847 384, 311 000 705, 737 277 850, E-mail: jana.baresova@soapraha.cz

 Mgr. Alena Černošková, personalistka
Tel:974 847 372, 775 532 421, E-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

Sekretariát ředitele

 Mgr. Hana Kmochová, vedoucí oddělení, koordinace odborné činnosti v SOA Praha, metodický dohled
Tel:974 847 383, 737 277 846, E-mail: hana.kmochova@soapraha.cz

 Mgr. Markéta Munková, právník
Tel:974 847 233, 731 629 563, E-mail: marketa.munkova@soapraha.cz

 Mgr. Alena Černošková, personalistka
Tel:974 847 372, E-mail: alena.cernoskova@soapraha.cz

 Hana Radová, mzdová účetní
Tel:974 847 364, 737 277 844, E-mail: hana.radova@soapraha.cz

 Michal Košík, informační a telekomunikační technika
Tel:974 847 454, 737 277 829, E-mail: michal.kosik@soapraha.cz

 Michal Humhal, informační a telekomunikační technika
Tel:974 847 386, 776 764 337, E-mail: michal.humhal@soapraha.cz

 Markéta Hrdličková, sekretářka ředitele
Tel:974 847 358, 737 277 835, E-mail: marketa.hrdlickova@soapraha.cz

 Zuzana Stuchlíková, administrativní pracovnice
Tel:974 847 217, E-mail: zuzana.stuchlikova@soapraha.cz

Ekonomicko-správní a provozní oddělení

 Ing. Josef Hála, vedoucí ekonomicko správního oddělení
Tel:974 847 371, 607 804 979, E-mail: josef.hala@soapraha.cz

 Ivana Bretšnajdrová, materiálová účetní
Tel:974 847 375, E-mail: ivana.bretsnajdrova@soapraha.cz

 Juraj Drlička, provozní technik, veřejné zakázky
Tel:974 847 356, 604 272 955, E-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz

 Mgr. Jan Šiman, hlavní účetní
Tel:974 847 365, 603 190 721, E-mail: jan.siman@soapraha.cz

 Iveta Henzelínová, zásobovač
Tel:974 847 353, 737 277 839, E-mail: iveta.henzelinova@soapraha.cz

 Jana Müllerová, účetní
Tel:974 847 373, 737 277 813, E-mail: jana.mullerova@soapraha.cz

 Jiří Znamínko, dopravní referent a řidič
Tel:974 847 376, 737 277 838, E-mail: jiri.znaminko@soapraha.cz

Oddělení fondů veřejné správy

 PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D., vedoucí oddělení, archivní a spisová služba u veřejnoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel:974 847 360, 737 277 816, E-mail: mikulas.ctvrtnik@soapraha.cz

 Mgr. Pavla Stieglerová, na mateřské dovolené

 Mgr. et Bc Lenka Svobodová, archivní péče a spisová služba (Krajský úřad), odborné pořádací práce (politická správa)
Tel:974 847 362, E-mail: lenka.svobodova@soapraha.cz

 Mgr. Marie Procházková, archivní péče a spisová služba u veřejnoprávních původců, e-skartační řízení
Tel:974 847 382, 603 196 848, E-mail: marie.prochazkova@soapraha.cz

 Mgr. Iva Běhounková, archivářka
Tel:974 847 550, E-mail: iva.behounkova@soapraha.cz

 PhDr. Vladimíra Hradecká, odborné pořádací práce
Tel:974 847 569, E-mail: vladimira.hradecka@soapraha.cz

 Bc. Barbora Haldová, archivní péče a spisová služba (školství), odborné pořádací práce
Tel:603 196 841, 974 847 556, E-mail: barbora.haldova@soapraha.cz

 Mgr. Radka Kopalová, archivní péče a spisová služba u veřejnoprávních původců a zdravotnických zařízení, odborné pořádací práce
Tel:974 847 369, 739 505 704, E-mail: radka.kopalova@soapraha.cz

 Bc. Vladěna Nývltová, archivní péče, správa dokumentů a spisová služba (soudy, státní zastupitelství)
Tel:974 847 342, E-mail: vladena.nyvltova@soapraha.cz

 Mgr. Jana Strnadová, archivní péče a spisová služba u justičních původců, odborné pořádací práce
Tel:974 847 548, 736 118 810, E-mail: jana.strnadova@soapraha.cz

 Bc. Marek Linhart, archivní péče, odborné pořádací práce
Tel:974 847 550, E-mail: marek.linhart@soapraha.cz

 Mgr. Patrik Kaňa, archivní péče a spisová služba u justičních původců, odborné pořádací práce
Tel:974 847 546, E-mail: patrik.kana@soapraha.cz

Oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy

 Mgr. Jiří Smitka, vedoucí oddělení, rodinné archivy, osobní fondy, předarchivní péče
Tel:974 847 340, 603 192 756, E-mail: jiri.smitka@soapraha.cz

 Mgr. Jan Matyska, matriční agenda
Tel:974 847 361, 770 195 733, E-mail: jan.matyska@soapraha.cz

 Mgr. Helena Hloušková, archivářka, šlechtické rodinné archivy, fotosbírka
Tel:974 847 342, 974 847 511, E-mail: helena.hlouskova@soapraha.cz

 Mgr. Magdalena Šnorková, odborné pořádací práce
Tel:974 847 547, E-mail: magdalena.snorkova@soapraha.cz

 Jana Kunstová, archivář
Tel:974 847 558, E-mail: jana.kunstova@soapraha.cz

 Mgr. Tobiáš Jirsík, archivář
Tel:974 847 361, E-mail: tobias.jirsik@soapraha.cz

 Mgr. Alena Kernalová, odborný archivář, fondy valdštejnského archivu
Tel:974 847 547, E-mail: alena.kernalova@soapraha.cz

Oddělení fondů hospodářských subjektů

 Mgr. Šárka Janotová, Ph.D., vedoucí oddělení fondů hospodářských subjektů
Tel:Tel:974 847 379, 737 277 830, E-mail: sarka.janotova@soapraha.cz

 Mgr. Pavel Dlouhý, odborné pořádací práce, vyhledávání a odborné rešerše
Tel:974 847 567, E-mail: pavel.dlouhy@soapraha.cz

 Mgr. Jitka Mládková, předarchivní péče a spisová služba u soukromoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel:974 847 380, 737 277 831, E-mail: jitka.mladkova@soapraha.cz

 Bc. Anna Vašíčková, předarchivní péče a spisová služba u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, odborné pořádací práce
Tel:974 847 381, 737 277 847, E-mail: anna.vasickova@soapraha.cz

 Martina Knoblauová, pořádací práce, vyhledávání v archivních souborech
Tel:974 847 569, E-mail: martina.knoblauova@soapraha.cz

 Ing. Klára Fabianková, Ph.D., vyhledávání v archivních souborech
Tel:974 847 382, E-mail: klara.fabiankova@soapraha.cz

 Zdeňka Mrkvičková, pomocné pořádací práce, vyhledávání v archivních souborech
Tel:974 847 558, E-mail: zdenka.mrkvickova@soapraha.cz

Oddělení využívání archiválií a evidence NAD

 Mgr. Martin Sovák, vedoucí oddělení, využívání archiválií, badatelská agenda, exkurze, webové stránky
Tel:974 847 265, 739 505 706, E-mail: martin.sovak@soapraha.cz

 Mgr. Beata Kempná, využívání archiválií, badatelská agenda
Tel:974 847 267, 737 277 815, E-mail: beata.kempna@soapraha.cz

 PhDr. Marcela Zdrubecká, knihovnice
Tel:974 847 367, 737 277 856, E-mail: marcela.zdrubecka@soapraha.cz

 Mgr. et Bc. Simona Baranová, knihovnice
Tel:974 847 367, E-mail: simona.baranova@soapraha.cz

 Lucie Drahovzalová, služba v badatelně
Tel:974 847 269, E-mail: lucie.drahovzalova@soapraha.cz

 Bc. Veronika Pchálková, služba v badatelně
Tel:974 847 269, E-mail: veronika.pchalkova@soapraha.cz

 Magdalena Sklenářová, služba v badatelně
Tel:974 847 269, E-mail: magdalena.sklenarova@soapraha.cz

 Bc. Jan Uhlíř, služba v badatelně
Tel:974 847 269, E-mail: jan.uhlir@soapraha.cz

Oddělení péče o fyzický stav archiválií

 Mgr. Jiří Vichta, vedoucí oddělení, problematika digitalizace archiválií, eBadatelna, archivní pomůcky online
Tel:974 847 363, 737 277 833, E-mail: jiri.vichta@soapraha.cz

 Ateliér SOA v Praze , restaurování a konzervace archiválií
Tel:974 847 354, E-mail: atelier@soapraha.cz

 Bc. Zuzana Hendrychová, restaurátorka
Tel:974 847 354, E-mail: zuzana.hendrychova@soapraha.cz

 Veronika Šteflová, restaurátorka
Tel:974 847 354, E-mail: veronika.steflova@soapraha.cz

 Bc. Monika Pinkasová, DiS., restaurátorka
Tel:974 847 354, E-mail: monika.pinkasova@soapraha.cz

 Marcela Trávníčková, dokumentátorka, reprografické práce
Tel:974 847 378, 974 847 352, E-mail: marcela.travnickova@soapraha.cz

 BcA. Jiří Škabrada, fotograf, dokumentátor
Tel:974 847 385, 737 277 845, E-mail: jiri.skabrada@soapraha.cz

 Karolina Hniličková, digitalizace archiválií
Tel:974 847 374, E-mail: karolina.hnilickova@soapraha.cz

 MgA. Lenka Lesenská, restaurátorka
Tel:974 847 354

 Veronika Ronková, restaurátorka
Tel:974 847 354Státní okresní archiv Benešov

Pod Lihovarem 2145, Benešov, PSČ 256 01
Tel: 311 000 101 (sekretariát), 311 000 100 (ředitel)
E-mail: soka-benesov@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Michal Sejk, vedoucí oddělení
Tel:311 000 100, 603 191 670, E-mail: michal.sejk@soapraha.cz

Archiváři

 Petra Bártová, badatelna, rešerše, správa fotodokumentace, hospodářka
Tel:311 000 101, 737 277 859, E-mail: petra.bartova@soapraha.cz

 Marta Crháková, digitalizace archiváliíT
Tel:311 000 102, E-mail: marta.crhakova@soapraha.cz

 Marcela Uhlířová, zpracování novodobých fondů, rešerše, předarchivní péče
Tel:311 000 103, 739 505 703, E-mail: marcela.uhlirova@soapraha.cz

 Mgr. Tomáš Mihalik, pořádání novodobých fondů, rešerše, evidence NAD, předarchivní péče
Tel:311 000 106, E-mail: tomas.mihalik@soapraha.cz

 Helena Karešová, badatelna, pořádání novodobých fondů, knihovna
Tel:311 000 104, E-mail: helena.karesova@soapraha.cz

 Mgr. et Mgr. Miroslava Breburdová, badatelna, rešerše, zpracování archiválií
Tel:311 000 107, E-mail: miroslava.breburdova@soapraha.czStátní okresní archiv Beroun

U Archivu 1633, Beroun 2, PSČ 266 01
Tel: 737 277 861
E-mail: soka-beroun@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Jiří Topinka, vedoucí oddělení
Tel:311 622 645; 737 277 861, E-mail: jiri.topinka@soapraha.cz

Archiváři

 Mgr. Bc. Kateřina Fryaufová, samostatná odborná archivářka; fondy družstev a spolků, odborné rešerše, předarchivní péče
Tel:311 000 152, E-mail: katerina.fryaufova@soapraha.cz

 Roman Punčochář, samostatný archivář, fondy hospodářských subjektů
Tel:311 000 153, E-mail: roman.puncochar@soapraha.cz

 Eva Kopečková, samostatná odborná archivářka; fondy obcí a MNV
Tel:311 622 645, E-mail: eva.kopeckova@soapraha.cz

 Irena Kozlová, samostatná archivářka
Tel:311 622 645, E-mail: irena.kozlova@soapraha.cz

 Jana Šmídová, samostatná odborná archivářka; fondy škol a školských zařízení, knihovnice
Tel:311 000 154, E-mail: jana.smidova@soapraha.cz

 Jiřina Šímová, samostatná archivářka, fondy bankovních ústavů
Tel:311 000 153, E-mail: jirina.simova@soapraha.czStátní okresní archiv Kladno

Severní 3127, Kladno, PSČ 272 04
Kontaktní místo a badatelna: Floriánské náměstí 103, Kladno, 272 01
Tel: 312 243 992
E-mail: soka-kladno@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Karel Koucký, předarchivní péče u organizačních složek státu, krajských příspěvkových organizací a soukromoprávních původců
Tel: 311 000 200, 603 196 847, E-mail: karel.koucky@soapraha.cz

Archiváři

 Bc. Michaela Balá, nahlédací agenda
Tel: 311 000 205; 770 192 470, E-mail: michaela.bala@soapraha.cz

 Mgr. Jana Cingrová, předarchivní péče u obcí
Tel: 311 000 203, 770 120 275, E-mail: jana.cingrova@soapraha.cz

 Marcela Chaloupková, obsluha badatelny, nahlédací agenda, provozní záležitosti
Tel: 311 000 201, 776 256 303, E-mail: marcela.chaloupkova@soapraha.cz

 Bc. et Bc. Veronika Kosová, předarchivní péče u justičních původců a škol
Tel: 311 000 204, 770 192 469, E-mail: veronika.kosova@soapraha.cz

 Monika Nováková, obsluha badatelny, správa knihovny, nahlédací agenda
Tel: 311 000 206, E-mail: monika.novakova@soapraha.cz

 Mgr. Robert Radim Novotný, nahlédací agenda, akviziční činnost
Tel: 311 000 202, E-mail: robert.novotny@soapraha.czStátní okresní archiv Kolín

Zahradní 278, Kolín IV, PSČ 280 02
Tel: 321 724 273
E-mail: soka-kolin@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Lenka Neřoldová, vedoucí oddělení
Tel:321 724 273, 737 277 834, E-mail: lenka.neroldova@soapraha.cz

Archiváři

 Jaroslav Pejša, archivář, badatelská agenda
Tel:321 724 273, E-mail: jaroslav.pejsa@soapraha.cz

 Mgr. Karel Štrobl, Ph.D., archivář, redakce APK
Tel:321 724 273, E-mail: karel.strobl@soapraha.cz

 Bc. Eliška Černá, archivářka
Tel:321 724 273, E-mail: eliska.cerna@soapraha.cz

 Ivana Horáčková, archivářka, předarchivní péče, evidence NAD
Tel:321 724 273, E-mail: ivana.horackova@soapraha.cz

 Kateřina Pejšová, archivářka
Tel:321 724 273, E-mail: katerina.pejsova@soapraha.cz

 Vilma Zitová, archivářka, správa knihovny
Tel:321 724 273, E-mail: katerina.pejsova@soapraha.cz

Manipulační pracovníci

 Vladimír Zita, správa a údržba objektu
Tel:321 724 273, 603 196 846, E-mail: vladimir.zita@soapraha.czStátní okresní archiv Kutná Hora

Benešova 257/33, Kutná Hora, PSČ 284 80
E-mail: soka-kutna.hora@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí oddělení
Tel:321 024 350, E-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz

Archiváři

 PhDr. Jana Vaněčková, zástupkyně vedoucího, zpracování historických fondů, badatelské dotazy
Tel:321 024 351, E-mail: jana.vaneckova@soapraha.cz

 Mgr. Viktor Pohanka, zpracování historických fondů se zaměřením na archiválie královské mincovny a montánní prameny, badatelské dotazy, vedení evidence NAD
Tel:321 024 354, E-mail: viktor.pohanka@soapraha.cz

 Hana Pospíšilová, vyhledávání dokumentů, předarchivní péče a skartační řízení, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 352, E-mail: hana.pospisilova@soapraha.cz

 Jiřina Vašíčková, badatelna, evidence NAD, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 356, 321 024 359 (badatelna), E-mail: jirina.vasickova@soapraha.cz

 Jana Lebedová, badatelna, knihovna, zpracování novodobých fondů
Tel:321 024 357, 321 024 360 (badatelna), E-mail: jana.lebedova@soapraha.cz

Administrativní pracovníci

 Markéta Šimůnková, hospodářka, administrativa
Tel:321 024 353, E-mail: marketa.simunkova@soapraha.cz

Manipulační a techničtí pracovníci

 Jana Novotná, manipulační pracovnice
Tel:321 024 355

 Jan Novák, správce budovy
Tel:321 024 358Státní okresní archiv Mělník

Pod Vrchem 3358, Mělník, PSČ 276 01
Tel: 315 622 629
E-mail: soka-melnik@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Dalibor Státník, Ph.D., vedoucí oddělení
Tel:311 000 400, 737 277 824, E-mail: dalibor.statnik@soapraha.cz

Archiváři

 Mgr. Pavel Fiedler, odborný archivář: pořádání fondů obcí a spolků
Tel:311 000 402, E-mail: pavel.fiedler@soapraha.cz

 Mgr. Zuzana Hrubešová, odborná archivářka: provoz badatelny, správa archivní knihovny, vedení evidence NAD
Tel:311 000 406, E-mail: zuzana.hrubesova@soapraha.cz

 Věra Machová, odborná archivářka: předarchivní péče, pořádání fondů obcí a MNV
Tel:311 000 403; 737 277 858, E-mail: vera.machova@soapraha.cz

 Mgr. Petr Ledl, pořádání fondů, obsluha badatelny
Tel:Tel: 311 000 405, E-mail: petr.ledl@soapraha.cz

 Ivana Jakubínská, archivářka: pořádání sbírek fotografií a soudobé dokumentace
Tel:311 000 401, E-mail: ivana.jakubinska@soapraha.cz

 Mgr. Martina Sárová Obrazová, archivářka
Tel:311 000 404, E-mail: martina.obrazova@soapraha.cz

Technický pracovník

 Libor Bursa, řidič, údržba objektu
Tel:311 000 407; 775 887 474, E-mail: libor.bursa@soapraha.czStátní okresní archiv Mladá Boleslav

Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
Tel: 326 722 244
E-mail: soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Tomáš Herian, vedoucí oddělení
Tel:321024450, 737 277 818, E-mail: tomas.herian@soapraha.cz

Archiváři

 Mgr. Jan Juřena, zástupce vedoucího, archivář, rešerše, badatelské dotazy
Tel:321024455, 321024456, E-mail: jan.jurena@soapraha.cz

 Bc. Eva Dvořáková, archivářka, knihovnice
Tel:321024457, E-mail: eva.dvorakova@soapraha.cz

 Michaela Moldaschelová, archivářka, administrativa
Tel:326 722 244, 321024451, 737277821, E-mail: michaela.moldaschelova@soapraha.cz

 Mgr. Jiří Šiška, archivář
Tel:321 024452, E-mail: jiri.siska@soapraha.cz

 Kateřina Urbanová, archivářka
Tel:321024453, E-mail: katerina.urbanova@soapraha.cz

 Zuzana Vindušková, archivářka, oblast školství
Tel:321024454, E-mail: zuzana.vinduskova@soapraha.cz

Manipulační pracovníci

 Josef Ďuriš, domovník
Tel:604 116 461Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

Zámecká 6/13, p. s. 11, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Tel: 325 551 046
E-mail: soka-nymburk@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Michal Řezníček, vedoucí oddělení, odborný rada - archivní fondy týkající se Poděbrad a Lysé nad Labem, církevní fondy, předarchivní péče
Tel:321 024 500; 737 277 825, E-mail: michal.reznicek@soapraha.cz

Archiváři

 Mgr. Veronika Hurtová, odborný rada - fondy obcí
Tel:321 024 502; 739 505 707, E-mail: veronika.hurtova@soapraha.cz

 Eva Levá, odborný referent - předarchivní péče, evidence PEvA
Tel:321 024 501; 737 277 851, E-mail: eva.leva@soapraha.cz

 Mgr. Martin Matoušek, odborný referent, ONV Nymburk, fondy škol, spolků, osobní fondy, archivní sbírky (fotografie, mapy, pohlednice, plakáty)
Tel:321 024 505, E-mail: martin.matousek@soapraha.cz

 Mgr. Jana Špůrová, odborný referent - badatelna, archivní knihovna
Tel:321 024 503, E-mail: jana.spurova@soapraha.cz

 Mgr. Igor Votoupal, odborný rada - archivní fondy týkající se Nymburka a Sadské, fondy řemeslnických cechů a živnostenských společenstev
Tel:321 024 504, E-mail: igor.votoupal@soapraha.czStátní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29
Tel: 257 710 492
E-mail: soka-praha.zapad@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Jaroslav Šulc, pověřený řízením oddělení
Tel:237 836 650, 737 277 842, E-mail: jaroslav.sulc@soapraha.cz

Archiváři

 Anna Hrdličková, badatelská agenda, zpracování archiválií
Tel:237 836 666, E-mail: anna.hrdlickova@soapraha.cz

 Tereza Hrubá, badatelská agenda, regionální periodika
Tel:237 836 665, E-mail: tereza.hruba@soapraha.cz

 Mgr. Michal Jakl, zpracování archválií, předarchivní péče, nahlédací agenda
Tel:237 836 664, mobil 603 196 843, E-mail: michal.jakl@soapraha.cz

 Mgr. Lukáš Kovář, předarchivní péče, evidence NAD, nahlédací agenda
Tel:237 836 663, mobil: 770 128 191, E-mail: lukas.kovar@soapraha.czStátní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Pražská 728, Dobřichovice, PSČ 252 29
Tel: 257 710 492
E-mail: soka-praha.zapad@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Jaroslav Šulc, vedoucí oddělení
Tel:237 836 650, 737 277 842, E-mail: jaroslav.sulc@soapraha.cz

Archiváři

 PhDr. Jiří Boubín, evidence archiválií, nahlédací agenda
Tel:237 836 654, E-mail: jiri.boubin@soapraha.cz

 PhDr. Pavel Buchtele, předarchivní péče, nahlédací agenda
Tel:237 836 657, 737 277 854, E-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

 Mgr. Kateřina Dolečková, knihovna, nahlédací agenda
Tel:237 836 658, E-mail: katerina.doleckova@soapraha.cz

 PhDr. Tomáš Krákora, zpracování archiválií
Tel:257 710 492, E-mail: soka-praha.zapad@soapraha.cz

 Pavla Mrázová, nahlédací agenda, zpracování archiválií
Tel:237 836 655, E-mail: pavla.mrazova@soapraha.cz

 PhDr. Karin Pátrová, Ph.D., zpracování archiválií, redakce sborníku
Tel:237 836 652, E-mail: karin.patrova@soapraha.cz

 Mgr. Zuzana Scholzová, badatelna, zpracování archiválií
Tel:237 836 662, E-mail: zuzana.scholzova@soapraha.cz

Administrativní pracovníci

 Blanka Šoltysová, sekretariát, hospodářka
Tel:237 836 651, 603 196 840, E-mail: blanka.soltysova@soapraha.czStátní okresní archiv Příbram

E. Beneše 337, Příbram VII, PSČ 261 01
Tel: 311 000 701 (badatelna), 774 544 701 (sekretariát)
E-mail: soka-pribram@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 PhDr. Věra Smolová, vedoucí oddělení, specializace: historické fondy, předarchivní péče
Tel: 311 000 700, gsm: 737 277 814, E-mail: vera.smolova@soapraha.cz

Archiváři

 Ivana Černá, odborný referent, specializace: fondy škol, předarchivní péče
Tel: 311 000 704, E-mail: ivana.cerna@soapraha.cz

 Mgr. Kateřina Jobeková Habrová, odborný rada, specializace: vedení evidence NAD, technická redakce sborníku
Tel: 311 000 709, gsm: 737 277 827, E-mail: katerina.jobekova@soapraha.cz

 Mgr. Ivan Michálek, odborný rada, specializace: fondy ONV, předarchivní péče
Tel: 311 000 707, gsm: 770 177 294, E-mail: ivan.michalek@soapraha.cz

 Mgr. Tereza Pruchová, rada, specializace: předarchivní péče, historické fondy, fondy novodobé
Tel: 311 000 708, gsm: 737 277 849, E-mail: tereza.pruchova@soapraha.cz

 Iveta Voříšková, odborný referent, specializace: sekretariát, knihovna, fondy soudů
Tel: 311 000 703, E-mail: iveta.voriskova@soapraha.cz

 Marie Kubínová, archivářka, specializace: badatelna, digitalizace
Tel: 311 000 701, E-mail: marie.kubinova@soapraha.czStátní okresní archiv Rakovník

Plzeňská 2493, Rakovník, PSČ 269 01
Tel: 313 513 062
E-mail: soka-rakovnik@soapraha.cz
ID datové schránky: k28aiwy
Vedení archivu

 Mgr. Renata Mayerová, vedoucí oddělení, archivní inspektorka, redaktorka Rakovnického historického sborníku
Tel:313 513 062 (linka 750), 311 000 750, 737 277 826, E-mail: renata.mayerova@soapraha.cz

Archiváři

 PhDr. Jan Krško, samostatný odborný archivář, archivní inspektor, člen redakční rady Rakovnického historického sborníku
Tel:313 513 062 (linka 751), 311 000 751, E-mail: jan.krsko@soapraha.cz

 Mgr. Lucie Jedličková, samostatná odborná archivářka, předarchivní péče
Tel:313 513 062 (linka 753), 311 000 753 , E-mail: lucie.jedlickova@soapraha.cz

 Mgr. Markéta Jindráková, samostatná odborná archivářka, evidence fondů NAD, archivní knihovny
Tel:313 513 062 (linka 754), 311 000 754 , E-mail: marketa.jindrakova@soapraha.cz

 Luboš Smitka, samostatný odborný archivář, obsluha studovny a s ní spojená agenda
Tel:311 000 758 (studovna), 311 000 752 , E-mail: lubos.smitka@soapraha.cz

 Marcela Pokorná, archivářka, administrativa
Tel:313 513 062 (linka 755), 311 000 755, E-mail: marcela.pokorna@soapraha.cz

 PhDr. Veronika Doušová, (v současné době na mateřské dovolené)

Manipulační pracovníci

 Josef Hašek, údržba objektu, řidič
Tel:313 513 062 (linka 756), 311 000 756, 603 191 671, E-mail: josef.hasek@soapraha.cz