Setkání kronikářů kladenského okresu 2021

kladno_skabrada.jpg

Ve spolupráci s Městem Slaný uspořádal Státní okresní archiv Kladno ve čtvrtek 23. září 2021, v prostorách Městského centra Grand ve Slaném, každoroční setkání kronikářů kladenského okresu. Letos měli účastníci možnost seznámit se prostřednictvím mnoha ukázek s typy archivních fondů, které se badatelům nabízejí ve státních okresních archivech pro genealogické bádání. Genealogie je v posledních letech mezi laickou veřejností velice populární a kronikářům mohou být tyto prameny užitečné pro dokreslení do té doby mnohdy jenom v konturách naznačených osudů konkrétních osobností.

Publikováno od 16.11.2021, do 30.06.2022, poslední úprava 16.11.2021 cingrova.