Rekonstrukce kotelny v SOkA Kutná Hora

chodovec.jpg

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce kotelny v SOkA Kutná Hora". 

Odkaz na veřejnou zakázkz: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00022645

Publikováno od 15.11.2021, do 31.01.2022, poslední úprava 15.11.2021 drlicka.