Seminář k vedení spisové služby na obcích

kladno_skabrada.jpg

Státní okresní archiv Kladno uspořádal ve spolupráci s městy Kladno a Slaný ve čtyřech zářijových termínech semináře k vedení spisové služby na obcích. Seminářů se postupně zúčastnili zástupci 55 obcí. Tématem byla základní pravidla odborné správy dokumentů s důrazem na jejich věcné třídění, způsob jejich ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. Zvýšená pozornost byla věnována také nové povinnosti vést spisovou službu výlučně elektronicky v elektronických systémech spisové služby, která začne platit pro všechny obce bez rozdílu velikosti nejpozději od 1. 1. 2025.

Publikováno od 01.11.2021, do 31.05.2022, poslední úprava 01.11.2021 cingrova.