Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář ve Státním okresním archivu Kladno ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Více informací viz níže. 

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Publikováno od 06.10.2021, do 23.10.2021, poslední úprava 18.10.2021 cernoskova.