Úprava provozu badatelen SOA v Praze

chodovec.jpg

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 24. května 2021 č. 474 rozhodl ředitel SOA v Praze o úpravě provozu badatelen archivu, které budou s účinností od 31. května 2021 otevřeny za následujících podmínek:
1) Každý badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat, a to prostřednictvím emailu, který je uveden níže, u příslušné lokality. Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů.
2) Badatelny jsou otevřeny pouze v obvyklých hodinách, tedy badatelna centrály v pondělí až středu od 9:00 do 18:00 a ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00, badatelny státních okresních archivů v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.
3) V badatelnách je stanoven hygienický limit počtu všech najednou přítomných osob na 50% obvyklé kapacity při zachování rozestupu 2m. Počty badatelů jsou stanoveny takto:
a. Chodovec – 13 badatelů, rezervace na: studovna@soapraha.cz
b. Benešov – 5 badatelů, rezervace na: soka-benesov@soapraha.cz
c. Beroun – 3 badatelé, rezervace na: soka-beroun@soapraha.cz
d. Kladno – 3 badatelé, rezervace na: soka-kladno@soapraha.cz
e. Kolín – 1 badatel, rezervace na: soka-kolin@soapraha.cz
f. Kutná Hora – badatelna dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu
g. Mělník – 3 badatelé, rezervace na: soka-melnik@soapraha.cz
h. Mladá Boleslav – 7 badatelů, rezervace na: soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
i. Lysá nad Labem – 4 badatelé, rezervace na: soka-nymburk@soapraha.cz
j. Dobřichovice – 2 badatelé, rezervace na: soka-praha.zapad@soapraha.cz
k. Příbram – 7 badatelů, rezervace na: soka-pribram@soapraha.cz
l. Rakovník – 6 badatelů, rezervace na: soka-rakovnik@soapraha.cz
4) Každý badatel je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a vodou, je povinen zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
5) Opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí nařízených orgánů státní správy.

Přílohy

provoz badatelen SOAA od 31-05-2021

Publikováno od 26.05.2021, do 30.06.2022, poslední úprava 14.03.2022 Kempna.