Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělní Sekretariátu ředitele v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba a 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.        

Více podrobnosti viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1: Žádost o přijetí do služebního poměru - představený

Příloha č. 2: Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb.

Příloha č. 3: Souhlas se zpracováním osobních údajů žadatele (státní služba)

Publikováno od 23.03.2021, do 20.04.2021, poslední úprava 23.03.2021 cernoskova.