Oznámení o úpravě režimu badatelen Státního oblastního archivu v Praze

chodovec.jpg

V souvislosti s rozhodnutím vlády České republiky ze dne 19. února 2021 o povinném nošení respirátorů třídy FFP2 na některých veřejně přístupných místech jsem rozhodl úpravě úředních hodin badatelen archivu a podmínkách jejich návštěvy.

Badatelny Státního oblastního archivu v Praze s účinností od pondělí  22. 2. 2021 otevřeny pro
veřejnost za těchto podmínek:
1) Návštěva badatelny archivu je veřejnosti umožněna pouze v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu. Každý badatel je povinen nutnost své návštěvy zvážit, své důvody sdělit při objednání termínu, a pokud je to možné, doporučujeme ji raději odložit na příznivější dobu.
2) Každý badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat a odůvodnit, a to prostřednictvím e-mailu, který je uveden níže, u příslušné lokality. Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů.
3) Badatelny jsou otevřeny v časech obvyklých pro běžný provoz, tedy badatelna na Chodovci v pondělí až středu od 9:00 do 18:00, ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 pro vědecké pracovníky. Badatelny okresních archivů jsou otevřeny v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00.
4) V badatelnách je stanoven hygienický limit počtu všech najednou přítomných osob, který je stanoven v návaznost na plochu badatelny a další místní podmínky, které mají vliv na nutná hygienická opatření. Počty badatelů jsou stanoveny takto:
a. Chodovec – 6 badatelů, rezervace na: studovna@soapraha.cz
b. Benešov – 1 badatel, rezervace na soka-benesov@soapraha.cz
c. Beroun – 1 badatel, rezervace na soka-beroun@soapraha.cz
d. Kladno – 2 badatelé, rezervace na soka-kladno@soapraha.cz
e. Kolín – badatelna uzavřena, nesplňuje minimální hygienické limity
f. Kutná Hora – badatelna dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu
g. Mělník – 1 badatel, rezervace na soka-melnik@soapraha.cz
h. Mladá Boleslav – 2 badatelé, rezervace na soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
i. Lysá nad Labem – 2 badatelé, rezervace na soka-nymburk@soapraha.cz
j. Dobřichovice – 1 badatel, rezervace na soka-praha.zapad@soapraha.cz
k. Příbram – 2 badatelé, rezervace na soka-pribram@soapraha.cz
l. Rakovník – 2 badatelé, rezervace na soka-rakovnik@soapraha.cz
5) Každý badatel je povinen si před vstupem do budovy zakrýt obličej respirátorem třídy FFP2 nebo vyšší, před vstupem do badatelny si umýt ruce mýdlem a vodou, případně použít dezinfekci, je povinen zachovávat všechna ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
6) Opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí nadřízených orgánů státní správy.


vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Podmínky provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 22. února 2021

Zveřejněno: 19.2.2021 0:00:00, poslední úprava: 19.2.2021 13:37:00, vložil: sovak.