Uzavření kutnohorského archivu pro veřejnost

kutnahora_skabrada.jpg

Státní okresní archiv Kutná Hora je zcela uzavřen pro veřejnost, a to vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci archivní budovy od 13. dubna 2020 do odvolání. Délku uzavření je možné předpokládat na 1,5 roku.

Archiv je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy:

soka-kutna.hora@soapraha.cz

a dále prostřednictvím běžné pošty. Telefonické spojení je v současné době s ohledem na průběh stavebních prací z větší části mimo provoz.

Omezené množství archiválií je možné studovat po předchozí dohodě v badatelně Státního oblastního archivu v Praze podle možností dopravy.

Dále upozorňujeme, že v průběhu rekonstrukce budovy dočasně může dojít k úplnému uzavření některých nebo všech archivních fondů z důvodu jejich fyzické nepřístupnosti podle postupu stavebních prací.

Děkujeme Vám za pochopení.

Publikováno od 20.11.2019, do 31.12.2021, poslední úprava 12.08.2020 vanek.