Uzavření kutnohorského archivu pro veřejnost

kutnahora_skabrada.jpg

Státní okresní archiv Kutná Hora je zcela uzavřen pro veřejnost, a to vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci archivní budovy od 13. dubna 2020 do odvolání. Délku uzavření je možné předpokládat na 1,5 roku.

Archiv je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy:

soka-kutna.hora@soapraha.cz,

dále prostřednictvím běžné pošty a v omezené míře také telefonicky na kontakty uvedené na webových stránkách.

Omezené množství archiválií je možné studovat po předchozí dohodě v badatelně Státního oblastního archivu v Praze, a to s ohledem na kapacitu a provozní podmínky v badatelně a na možnosti dopravy.

Dále upozorňujeme, že v průběhu rekonstrukce budovy dočasně může dojít k úplnému uzavření některých nebo všech archivních fondů z důvodu jejich fyzické nepřístupnosti podle postupu stavebních prací.

Děkujeme Vám za pochopení.

Zveřejněno: 20.11.2019 0:00:00, poslední úprava: 12.6.2020 13:34:00, vložil: vanek.