Oznámení o omezeném otevření badatelen Státního oblastního archivu v Praze

chodovec.jpg

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1374 jsem rozhodl úpravě úředních hodin badatelen archivu, v omezeném režimu a za přísného dodržování panujících nařízení v oblasti hygienické a zdravotně preventivní péče.

Badatelny Státního oblastního archivu v Praze s účinností od 1. 1. 2021 otevřeny pro veřejnost za těchto podmínek:
1) Návštěva badatelny archivu je veřejnosti umožněna pouze v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu. Každý badatel je povinen nutnost své návštěvy zvážit, své důvody sdělit při objednání termínu, a pokud je to možné, doporučujeme ji raději odložit na příznivější dobu.
2) Každý badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat a odůvodnit, a to prostřednictvím e-mailu, který je uveden níže, u příslušné lokality. Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů.
3) Badatelny jsou otevřeny pouze v pondělí a ve středu od 10:00 do 15:00.
4) V badatelnách je stanoven hygienický limit počtu všech najednou přítomných osob, který je stanoven v návaznost na plochu badatelny a další místní podmínky, které mají vliv na nutná hygienická opatření. Počty badatelů jsou stanoveny takto:
a. Chodovec – 6 badatelů, rezervace na: studovna@soapraha.cz
b. Benešov – 1 badatel, rezervace na soka-benesov@soapraha.cz
c. Beroun – 1 badatel, rezervace na soka-beroun@soapraha.cz
d. Kladno – 2 badatelé, rezervace na soka-kladno@soapraha.cz
e. Kolín – badatelna nadále uzavřena, nesplňuje minimální hygienické limity
f. Kutná Hora – badatelna dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu
g. Mělník – 1 badatel, rezervace na soka-melnik@soapraha.cz
h. Mladá Boleslav – 2 badatelé, rezervace na soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
i. Lysá nad Labem – 2 badatelé, rezervace na soka-nymburk@soapraha.cz
j. Dobřichovice – 1 badatel, rezervace na soka-praha.zapad@soapraha.cz
k. Příbram – 2 badatelé, rezervace na soka-pribram@soapraha.cz
l. Rakovník – 2 badatelé, rezervace na soka-rakovnik@soapraha.cz
5) Každý badatel je povinen si před vstupem do budovy zakrýt obličej rouškou nebo respirátorem, před vstupem do badatelny si umýt ruce mýdlem a vodou, je povinen zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
6) Opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí nařízených orgánů státní správy.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Úřední hodiny badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. ledna 2021

Publikováno od 30.12.2020, do 31.12.2021, poslední úprava 27.02.2021 Sulc.