Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu služby bude Mělník.

Úplné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na elektronické úřední desce. 

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Zveřejněno: 11.12.2020 0:00:00, poslední úprava: 11.12.2020 9:32:00, vložil: cernoskova.