Nabídka digitalizace na zakázku pro odborné a vědecké pracovníky a pro studenty vysokých škol

digitalizacni-pracoviste-ch.jpg
Státní oblastní archiv v Praze i nadále umožňuje zpřístupnění vybraných archiválií vědeckým badatelům a studentům formou digitalizace. Nabídka je určená především těm badatelům, kteří mají na studium našich archiválií napojený nějaký projekt, který je nutné v konkrétním čase uzavřít. Požadovaná archiválie bude digitalizována a následně zveřejněna na naší eBadatelně. Je možné požádat o archiválie všech oddělení Státního oblastního archivu v Praze, tedy včetně státních okresních archivů.
 
Existují zde však tato omezení:
1) Je možné požádat o digitalizaci výhradně uspořádané archiválie (je zapsána v některé z archivních pomůcek), a takové, kterou je možné zveřejnit, tedy takové, která neobsahuje osobní údaje žijících osob. Výjimečně lze požádat i o digitalizaci archiválie z neuspořádaného fondu, která je jednoznačně identifikovaná (např. městská kniha). Žádost není nároková a nemusí jí být vyhověno (o tom bude žadatel vyrozuměn).
2) Digitalizuje se zásadně kompletní jednotka, tedy např. kniha či spis. Možnost digitalizace je omezena na 3 evidenční jednotky na jednoho badatele. Je ovšem možné požádat vícenásobně, druhá žádost bude zařazena do pořadí za dosud přijaté žádosti ostatních badatelů.
3) O digitalizaci mohou zažádat pouze badatelé, kteří jsou zaměstnanci vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a paměťových institucí s vědeckým charakterem, svoji žádost musí doložit účelem hodným zřetele, tedy např. tím, že jsou nositeli grantu, výzkumného projektu apod. Požádat mohou též studenti vysokých škol, pokud archiválii potřebují pro svoji kvalifikační práci.
4) Digitalizace zdaleka neznamená pouze nafotit snímky, ale je to proces složený z několika dílčích činností (fyzická příprava archiválií, popis metadaty, kontrola snímků…). Badatelé se tedy musí obrnit trpělivostí, ačkoliv budeme dělat vše proto, aby byl časový úsek co nejkratší.
5) Badatel musí strpět, že zveřejněním archiválie v eBadatelně ztrácí výlučnost svého studia, od momentu uveřejnění je archiválie přístupná všem, bez rozdílu.
 
Jak postupovat v případě zájmu o digitalizaci konkrétní archiválie:
1) V inventáři v Archivním Vademecu (http://soapraha.bach.cz/soapraha/) nebo na základě vašich předchozích studií identifikujte konkrétní archiválií. Musí se vždy jednat o jeden celek, nelze digitalizovat pouze část (tedy jen celá kniha či spis).
2) Vaši žádost zašlete e-mailem na ebadatelna@soapraha.cz.
3) Až bude archiválie zveřejněna, dostane e-mailem upozornění, že se tak stalo.

Publikováno od 19.10.2020, do 31.12.2022, poslední úprava 15.08.2022 sovak.