Setkání kronikářů okresu Kladno 2020

kladno_skabrada.jpg

Ve spolupráci s Městem Slaný uspořádal Státní okresní archiv Kladno ve čtvrtek 17. září 2020 v prostorách Městského centra Grand ve Slaném každoroční setkání kronikářů kladenského okresu. Letos měli účastníci možnost seznámit se s typy archivních fondů a sbírek, které se badatelům nabízejí nejenom v kladenském, ale analogicky také v ostatních státních okresních archivech. Kromě ukázek z fondů SOkA Kladno byl prezentován i správní vývoj regionu s důrazem na 19. a 20. století.

Zveřejněno: 29.9.2020 0:00:00, poslední úprava: 29.9.2020 10:48:00, vložil: cingrova.