Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

chodovec.jpg

K provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Státní oblastní archiv v Praze zřizuje pro příjem oznámení:

  • elektronickou adresu archivu: e-podatelna@soapraha.cz
  • veřejně přístupnou schránku s označením „Pošta prošetřovatele Státního oblastního archivu v Praze“ umístěnou v sídle archivu v Praze 4, Archivní 4 v návštěvní místnosti u vchodu do budovy pro listinná podání,
  • funkci prošetřovatele – Mgr. Markéta Munková
Interní sdělení ředitele 2020 ředitele Státního oblastního archivu č.j. SOAA-Ř/22/2020/5, Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze.
Přílohy

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze

Zveřejněno: 23.9.2020 0:00:00, poslední úprava: 23.9.2020 13:40:00, vložil: sovak.