Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor

chodovec.jpg

Odkaz na nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-225211889/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-225211889/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-961567011-225211886/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-961567011-225211886 

Publikováno od 21.09.2020, do 30.04.2021, poslední úprava 21.09.2020 drlicka.