Částečné obnovení provozu badatelny Státního okresního archivu Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

dobrichovice_skabrada.jpg

Oznamujeme badatelům, že od 3. 8. 2020 je částečně obnoven provoz naší badatelny. Obnovení provozu se týká archiválií Státního okresního archivu Praha-západ i Státního okresního archivu Praha-východ. Prozatím je možné předkládat ke studiu jen archivní fondy a sbírky, které jsou uložené přímo v Dobřichovicích. Další archiválie uložené v externím depozitáři bude možné po stěhování začít předkládat ke studiu od 1. 9. 2020. Otevírací doba je standardní, tedy každé pondělí a středa od 8.00 do 17.00. K návštěvě naší badatelny je nezbytné se předem objednat, zejména z toho důvodu, abychom Vám potvrdili, že Vámi požadované archiválie jsou uloženy v Dobřichovicích a lze je nyní studovat.

Skupiny fondů, které je možné aktuálně předkládat ke studiu

Státní okresní archiv Praha-východ: archivy obcí a měst do roku 1945, místní a městské národní výbory z let 1945-1990, sčítání obyvatel z roku 1921, fondy četnických stanic, cechů a živnostenských společenstev.

Státní okresní archiv Praha-západ: všechny archivní fondy a sbírky vyjma většiny fondů podniků a družstevních organizací, berních úřadů, katastrálních úřadů, okresních prokuratur a státních zastupitelství, některých okresních orgánů státní správy, politických a odborových organizací na okresní úrovni, společenských organizací po roce 1945 na okresní úrovni a některých dalších archivních souborů.

Děkujeme za pochopení.

Publikováno od 24.07.2020, do 01.09.2020, poslední úprava 18.03.2021 Kempna.