Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy SOA v Praze

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář oddělení zemědělsko lesnických a osobních fondů a matriční agendy ve Státním oblastním archivu v Praze v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Podrobné informace, včetně příslušných formulářů, viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Zveřejněno: 25.6.2020 0:00:00, poslední úprava: 1.7.2020 14:44:00, vložil: sovak.