Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada - archivář Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář ve Státním okresním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení ve Státním oblastním archivu v Praze s plánovanou organizační změnou v podobě zařazení služebního místa do nově vzniklého oddělení metodiky v Praze, a to od 1. ledna 2021 v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Podrobné informace, včetně příslušných formulář, viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Zveřejněno: 11.6.2020 0:00:00, poslední úprava: 11.6.2020 15:53:00, vložil: sovak.